فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE اوریجینال
  LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE
  CHINA
  Module
  91,600 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE (TYPE C) اوریجینال
  TC4056 MODULE (TYPE C)
  CHINA
  Module
  97,500 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  102,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  204,000 ریال
  موجود
 • MT3608 STEP UP MODULE اوریجینال
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  215,000 ریال
  موجود
 • HX711 GREEN اوریجینال
  HX711 GREEN
  CHINA
  Module
  220,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  245,000 ریال
  موجود
 • TP5100 2-CELL CHARGER MODULE اوریجینال
  TP5100 2-CELL CHARGER MODULE
  CHINA
  Module
  247,000 ریال
  موجود
 • DRV8833 MODULE اوریجینال
  DRV8833 MODULE
  CHINA
  Module
  250,000 ریال
  موجود
 • DS1307 MODULE اوریجینال
  DS1307 MODULE
  CHINA
  Module
  254,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  266,000 ریال
  موجود
 • TTL TO RS232 اوریجینال
  TTL TO RS232
  CHINA
  Module
  266,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL TTL (PL2303) اوریجینال
  USB TO SERIAL TTL (PL2303)
  CHINA
  Module
  268,000 ریال
  موجود
 • LM2596 DC-DC MODULE اوریجینال
  LM2596 DC-DC MODULE
  CHINA
  Module
  312,000 ریال
  موجود
 • NE555 DELAY TIMER MODULE اوریجینال
  NE555 DELAY TIMER MODULE
  CHINA
  Module
  324,000 ریال
  موجود
 • RELAY TIMER CONTROL TRIGGER اوریجینال
  RELAY TIMER CONTROL TRIGGER
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • I2C ADAPTER FOR LCD 1602 اوریجینال
  I2C ADAPTER FOR LCD 1602
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE اوریجینال
  BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE
  CHINA
  Module
  332,000 ریال
  موجود
 • TJA1050 MODULE اوریجینال
  TJA1050 MODULE
  CHINA
  Module
  333,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL (CH340) اوریجینال
  USB TO SERIAL (CH340)
  CHINA
  Module
  367,000 ریال
  موجود
 • USB TO RS485 اوریجینال
  USB TO RS485
  CHINA
  Module
  369,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE(XL6009E) اوریجینال
  LM2577 MODULE(XL6009E)
  CHINA
  Module
  410,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 2CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 2CHANNEL
  CHINA
  Module
  520,000 ریال
  موجود
 • 1203B MODULE اوریجینال
  1203B MODULE
  CHINA
  Module
  543,000 ریال
  موجود
 • CURRENT TO VOLTAGE MODULE اوریجینال
  CURRENT TO VOLTAGE MODULE
  CHINA
  Module
  548,000 ریال
  موجود
 • DRV8825 اوریجینال
  DRV8825
  CHINA
  Module
  571,000 ریال
  موجود
 • DSN6000 STEP UP&DOWN اوریجینال
  DSN6000 STEP UP&DOWN
  CHINA
  Module
  576,000 ریال
  موجود
 • L298 MODULE اوریجینال
  L298 MODULE
  CHINA
  Module
  624,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL (FT232RL) اوریجینال
  USB TO SERIAL (FT232RL)
  CHINA
  Module
  627,000 ریال
  موجود
 • LM2596 MODULE+ اوریجینال
  LM2596 MODULE+
  CHINA
  Module
  672,000 ریال
  موجود
 • CURRENT SENSOR INA219 اوریجینال
  CURRENT SENSOR INA219
  CHINA
  Module
  683,800 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 4CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 4CHANNEL
  CHINA
  Module
  780,000 ریال
  موجود
 • ISD1820 MODULE اوریجینال
  ISD1820 MODULE
  CHINA
  Module
  851,000 ریال
  موجود
 • USB TO TTL (CP2102) اوریجینال
  USB TO TTL (CP2102)
  CHINA
  Module
  858,000 ریال
  موجود
 • DS3231 MODULE اوریجینال
  DS3231 MODULE
  CHINA
  Module
  991,000 ریال
  موجود
 • MCP2515 MODULE اوریجینال
  MCP2515 MODULE
  CHINA
  Module
  993,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE+ اوریجینال
  LM2577 MODULE+
  CHINA
  Module
  1,117,000 ریال
  موجود
 • XL4016E1 DC-DC STEP-DOWN MODULE اوریجینال
  XL4016E1 DC-DC STEP-DOWN MODULE
  CHINA
  Module
  1,177,000 ریال
  موجود
 • XH-M401 DC-DC STEP-DOWN MODULE اوریجینال
  XH-M401 DC-DC STEP-DOWN MODULE
  CHINA
  Module
  1,209,000 ریال
  موجود
 • CH376S MODULE اوریجینال
  CH376S MODULE
  CHINA
  Module
  1,248,000 ریال
  موجود
 • ICL8038 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  ICL8038 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  1,280,000 ریال
  موجود
 • NE555 PWM CONTROLLER 10A اوریجینال
  NE555 PWM CONTROLLER 10A
  CHINA
  Module
  1,414,000 ریال
  موجود
 • AD9833 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  AD9833 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  1,440,000 ریال
  موجود
 • ADS1115 ADC MODULE اوریجینال
  ADS1115 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  1,466,000 ریال
  موجود
 • PWM CONTROLLER 20A اوریجینال
  PWM CONTROLLER 20A
  CHINA
  Module
  1,528,000 ریال
  موجود
 • DC-DC STEP DOWN MODULE (12A) اوریجینال
  DC-DC STEP DOWN MODULE (12A)
  CHINA
  Module
  1,600,000 ریال
  موجود
 • TIMER MODULE XY-BJ اوریجینال
  TIMER MODULE XY-BJ
  CHINA
  Module
  1,641,000 ریال
  موجود
 • DC TO DC STEP UP 250W اوریجینال
  DC TO DC STEP UP 250W
  CHINA
  Module
  1,822,000 ریال
  موجود