فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ZENER 2.4V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 2.4V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  694 ریال
  660 ریال
  موجود
 • LL4148 کپی
  LL4148
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  1,380 ریال
  موجود
 • C945 (SOT-23) کپی
  C945 (SOT-23)
  Taitron Components, Inc
  SOT-23 (SC-59)
  1,630 ریال
  1,600 ریال
  موجود
 • SM4007 اوریجینال
  SM4007
  SUNMATE Electronic
  DO-214AC (SMAJ)
  1,710 ریال
  موجود
 • ZENER 24V-500MW اوریجینال
  ZENER 24V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  1,840 ریال
  موجود
 • 1N4148W اوریجینال
  1N4148W
  CHINA
  SOD-123
  1,930 ریال
  1,900 ریال
  موجود
 • MMBT9012 کپی
  MMBT9012
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  1,970 ریال
  1,940 ریال
  موجود
 • US1M اوریجینال
  US1M
  Toshiba Corporation
  DO-214AC (SMAJ)
  2,100 ریال
  موجود
 • 1N4148 اوریجینال
  1N4148
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  2,100 ریال
  موجود
 • MMBT8050LT1G کپی
  MMBT8050LT1G
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  2,250 ریال
  موجود
 • 2SA733 کپی
  2SA733
  Forward International Electronics
  TO-92
  2,330 ریال
  موجود
 • BC847B اوریجینال
  BC847B
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  2,430 ریال
  موجود
 • MPSA43 کپی
  MPSA43
  ON Semiconductor
  TO-92
  2,470 ریال
  موجود
 • ZENER 10V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 10V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,660 ریال
  موجود
 • ZENER 4.7V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 4.7V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,660 ریال
  موجود
 • ZENER 6.2V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 6.2V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,660 ریال
  موجود
 • ZENER 8.2V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 8.2V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,660 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 9.1V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,660 ریال
  موجود
 • ZENER 24V-1W کپی
  ZENER 24V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  2,760 ریال
  موجود
 • ZENER 5.1V-1W کپی
  ZENER 5.1V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  2,760 ریال
  موجود
 • ZENER 5.1V-MINI MELF کپی
  ZENER 5.1V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,770 ریال
  موجود
 • ZENER 3.0V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.0V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,830 ریال
  موجود
 • ZENER 13V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 13V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,830 ریال
  موجود
 • ZENER 3.9V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.9V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,860 ریال
  موجود
 • 2N3906 کپی
  2N3906
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  2,860 ریال
  موجود
 • ZENER 12V-1W کپی
  ZENER 12V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  2,870 ریال
  موجود
 • DB3 کپی
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  2,880 ریال
  موجود
 • ZENER 3.6V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.6V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,890 ریال
  موجود
 • ZENER 5.6V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 5.6V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,890 ریال
  موجود
 • ZENER 27V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 27V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,890 ریال
  موجود
 • ZENER 6.8V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 6.8V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,890 ریال
  موجود
 • ZENER 4.3V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 4.3V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,890 ریال
  موجود
 • ZENER 7.5V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 7.5V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,890 ریال
  موجود
 • ZENER 11V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 11V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,890 ریال
  موجود
 • ZENER 18V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 18V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,890 ریال
  موجود
 • 2SA1015 کپی
  2SA1015
  Toshiba Corporation
  TO-92
  2,930 ریال
  موجود
 • ZENER 12V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 12V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,940 ریال
  موجود
 • ZENER 30V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 30V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,950 ریال
  موجود
 • 2SC945-P کپی
  2SC945-P
  NEC Electronics
  TO-92
  2,950 ریال
  موجود
 • ZENER 15V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 15V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,980 ریال
  موجود
 • ZENER 3.3V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.3V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,980 ریال
  موجود
 • BC547B کپی
  BC547B
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  2,990 ریال
  موجود
 • BC337-40 کپی
  BC337-40
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  2,990 ریال
  موجود
 • SS9014 کپی
  SS9014
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,010 ریال
  موجود
 • 2SC1815 کپی
  2SC1815
  Toshiba Corporation
  TO-92
  3,010 ریال
  موجود
 • ZENER 5.6V-500MW اوریجینال
  ZENER 5.6V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  3,040 ریال
  موجود
 • ZENER 2.2V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 2.2V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  3,110 ریال
  موجود
 • ZENER 16V-1W کپی
  ZENER 16V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  3,120 ریال
  موجود