فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • HC-08 اوریجینال
  HC-08
  CHINA
  Module
  2,640,000 ریال
  موجود
 • گیرنده زاگرس الکترونیک مدل 2 کاناله کد ZE-RC2-433M01 اوریجینال
  گیرنده زاگرس الکترونیک مدل 2 کاناله کد ZE-RC2-433M01
  IRAN
  Module
  2,646,000 ریال
  موجود
 • گیرنده زاگرس الکترونیک مدل 2 کاناله کد ZE-RC2-315M01 اوریجینال
  گیرنده زاگرس الکترونیک مدل 2 کاناله کد ZE-RC2-315M01
  IRAN
  Module
  2,646,000 ریال
  موجود
 • RFM95W LORA WIRELESS 868MHZ اوریجینال
  RFM95W LORA WIRELESS 868MHZ
  CHINA
  Module
  2,729,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  2,760,000 ریال
  موجود
 • DC TO DC STEP UP 600W اوریجینال
  DC TO DC STEP UP 600W
  CHINA
  Board
  2,808,000 ریال
  موجود
 • XH-M452 MODULE اوریجینال
  XH-M452 MODULE
  CHINA
  Module
  2,875,000 ریال
  موجود
 • RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ اوریجینال
  RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ
  Hope Microelectronics
  Module
  2,951,000 ریال
  موجود
 • GY-87 اوریجینال
  GY-87
  CHINA
  Module
  2,959,000 ریال
  موجود
 • ST-LINK/V2 کپی
  ST-LINK/V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  2,990,000 ریال
  موجود
 • NRF51XX EVALUATION BOARD اوریجینال
  NRF51XX EVALUATION BOARD
  XPower (Singapore)
  Board
  3,133,000 ریال
  موجود
 • ESP32-CAM اوریجینال
  ESP32-CAM
  CHINA
  Module
  3,206,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  3,206,000 ریال
  موجود
 • TB6600 MODULE (4A) اوریجینال
  TB6600 MODULE (4A)
  CHINA
  Module
  3,215,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 TEST BOARD اوریجینال
  HLK-RM04 TEST BOARD
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  3,289,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWTC30-315M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWTC30-315M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 5 کاربره کد ZE-SWTC05-433M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 5 کاربره کد ZE-SWTC05-433M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 5 کاربره کد ZE-SWTC05-315M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 5 کاربره کد ZE-SWTC05-315M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 10 کاربره کد ZE-SWTC10-315M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 10 کاربره کد ZE-SWTC10-315M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 20 کاربره کد ZE-SWTC20-315M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 20 کاربره کد ZE-SWTC20-315M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 10 کاربره کد ZE-SWTC10-433M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 10 کاربره کد ZE-SWTC10-433M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 20 کاربره کد ZE-SWTC20-433M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 20 کاربره کد ZE-SWTC20-433M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO R3 اوریجینال
  ARDUINO UNO R3
  CHINA
  Board
  3,538,000 ریال
  موجود
 • TTL TO LVDS-V1 اوریجینال
  TTL TO LVDS-V1
  CHINA
  Module
  3,624,000 ریال
  موجود
 • SIM800L GPRS BOARD اوریجینال
  SIM800L GPRS BOARD
  CHINA
  Module
  3,660,000 ریال
  موجود
 • گیرنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWRC2-433M01 اوریجینال
  گیرنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWRC2-433M01
  IRAN
  Module
  3,942,000 ریال
  موجود
 • گیرنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWRC2-315M01 اوریجینال
  گیرنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWRC2-315M01
  IRAN
  Module
  3,942,000 ریال
  موجود
 • FAST CHARGER STAND WITH 4 OUTPUT اوریجینال
  FAST CHARGER STAND WITH 4 OUTPUT
  CHINA
  Module
  4,000,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  4,084,000 ریال
  موجود
 • ABU418AN-C اوریجینال
  ABU418AN-C
  IRAN
  Module
  4,560,000 ریال
  موجود
 • RGB TO HDMI اوریجینال
  RGB TO HDMI
  CHINA
  Module
  4,623,000 ریال
  موجود
 • ETHERNET SHIELD W5100 اوریجینال
  ETHERNET SHIELD W5100
  CHINA
  Module
  4,636,000 ریال
  موجود
 • CC-DEBUGGER کپی
  CC-DEBUGGER
  Texas Instruments
  Programmer
  4,685,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 V1.0 اوریجینال
  HLK-RM04 V1.0
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  4,830,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-M8M GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-M8M GPS MODULE
  CHINA
  Module
  4,920,000 ریال
  موجود
 • SIM868 اوریجینال
  SIM868
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  5,001,000 ریال
  موجود
 • XY-TR01 THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  XY-TR01 THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  5,129,000 ریال
  موجود
 • POCKET HATEL PROGRAMMER اوریجینال
  POCKET HATEL PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  5,180,000 ریال
  موجود
 • PROMAKE GPS LC86L اوریجینال
  PROMAKE GPS LC86L
  Easy IoT
  Module
  5,874,000 ریال
  موجود
 • ABG114P-C اوریجینال
  ABG114P-C
  IRAN
  Module
  5,964,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 (CH340) اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 (CH340)
  CHINA
  Board
  6,114,000 ریال
  موجود
 • AD9850 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  AD9850 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  6,887,000 ریال
  موجود
 • LCD 7 INCH (E231732 NETRON) اوریجینال
  LCD 7 INCH (E231732 NETRON)
  CHINA
  LCD
  7,200,000 ریال
  موجود
 • LICHEEPI NANO DEVELOPMENT BOARD اوریجینال
  LICHEEPI NANO DEVELOPMENT BOARD
  CHINA
  Module
  7,624,000 ریال
  موجود
 • SIM808 BOARD + ANTENNA اوریجینال
  SIM808 BOARD + ANTENNA
  CHINA
  Module
  8,350,000 ریال
  موجود
 • LICHEE PI ZERO WIFI+BT RTL8723BS MODULE اوریجینال
  LICHEE PI ZERO WIFI+BT RTL8723BS MODULE
  CHINA
  Module
  8,854,000 ریال
  موجود
 • WIZ110SR اوریجینال
  WIZ110SR
  WIZnet Co
  Module
  9,200,000 ریال
  موجود
 • ULINK2 کپی
  ULINK2
  Keil Elektronik
  Programmer
  9,761,000 ریال
  موجود