فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • XH-M452 MODULE اوریجینال
  XH-M452 MODULE
  CHINA
  Module
  3,019,000 ریال
  موجود
 • TIMER MODULE XY-BJ اوریجینال
  TIMER MODULE XY-BJ
  CHINA
  Module
  3,055,000 ریال
  موجود
 • DC TO DC STEP UP 600W اوریجینال
  DC TO DC STEP UP 600W
  CHINA
  Board
  3,125,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  3,203,000 ریال
  موجود
 • TIMER RELAY MODULE اوریجینال
  TIMER RELAY MODULE
  CHINA
  Module
  3,207,000 ریال
  موجود
 • NRF51XX EVALUATION BOARD اوریجینال
  NRF51XX EVALUATION BOARD
  XPower (Singapore)
  Board
  3,405,000 ریال
  موجود
 • TB6600 MODULE (4A) اوریجینال
  TB6600 MODULE (4A)
  CHINA
  Module
  3,477,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 5 کاربره کد ZE-SWTC05-315M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 5 کاربره کد ZE-SWTC05-315M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 10 کاربره کد ZE-SWTC10-315M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 10 کاربره کد ZE-SWTC10-315M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 20 کاربره کد ZE-SWTC20-315M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 20 کاربره کد ZE-SWTC20-315M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWTC30-315M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWTC30-315M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 5 کاربره کد ZE-SWTC05-433M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 5 کاربره کد ZE-SWTC05-433M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 10 کاربره کد ZE-SWTC10-433M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 10 کاربره کد ZE-SWTC10-433M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 20 کاربره کد ZE-SWTC20-433M01 اوریجینال
  فرستنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 20 کاربره کد ZE-SWTC20-433M01
  IRAN
  Module
  3,495,000 ریال
  موجود
 • TTL TO LVDS-V1 اوریجینال
  TTL TO LVDS-V1
  CHINA
  Module
  3,510,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO R3 اوریجینال
  ARDUINO UNO R3
  CHINA
  Board
  3,660,000 ریال
  موجود
 • ESP32-CAM اوریجینال
  ESP32-CAM
  CHINA
  Module
  3,693,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  3,735,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  3,769,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 TEST BOARD اوریجینال
  HLK-RM04 TEST BOARD
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  3,870,000 ریال
  موجود
 • گیرنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWRC2-433M01 اوریجینال
  گیرنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWRC2-433M01
  IRAN
  Module
  3,942,000 ریال
  موجود
 • گیرنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWRC2-315M01 اوریجینال
  گیرنده هوشمند زاگرس الکترونیک مدل 30 کاربره کد ZE-SWRC2-315M01
  IRAN
  Module
  3,942,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI PICO (RP2040) اوریجینال
  RASPBERRY PI PICO (RP2040)
  Raspberry Pi
  Module
  4,026,000 ریال
  موجود
 • FAST CHARGER STAND WITH 4 OUTPUT اوریجینال
  FAST CHARGER STAND WITH 4 OUTPUT
  CHINA
  Module
  4,752,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROVER BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROVER BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  4,812,000 ریال
  موجود
 • CC-DEBUGGER کپی
  CC-DEBUGGER
  Texas Instruments
  Programmer
  4,982,000 ریال
  موجود
 • POCKET HATTEL PROGRAMMER اوریجینال
  POCKET HATTEL PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  5,197,000 ریال
  موجود
 • FT801Q اوریجینال
  FT801Q
  FTDI Chip
  VQFN-48
  5,381,000 ریال
  موجود
 • ETHERNET SHIELD W5100 اوریجینال
  ETHERNET SHIELD W5100
  CHINA
  Module
  5,456,000 ریال
  موجود
 • XY-TR01 THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  XY-TR01 THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  6,036,000 ریال
  موجود
 • PCB800099-V.9 اوریجینال
  PCB800099-V.9
  Atmel Corporation
  Board
  6,161,000 ریال
  موجود
 • SIM868 اوریجینال
  SIM868
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  6,240,000 ریال
  موجود
 • LCD 7 INCH (E231732 NETRON) اوریجینال
  LCD 7 INCH (E231732 NETRON)
  CHINA
  LCD
  6,400,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 (CH340) اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 (CH340)
  CHINA
  Board
  6,750,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 R3 اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 R3
  CHINA
  Board
  8,248,000 ریال
  موجود
 • LICHEEPI NANO DEVELOPMENT BOARD اوریجینال
  LICHEEPI NANO DEVELOPMENT BOARD
  CHINA
  Module
  8,394,000 ریال
  موجود
 • A9G اوریجینال
  A9G
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  8,804,000 ریال
  موجود
 • LICHEE PI ZERO WIFI+BT RTL8723BS MODULE اوریجینال
  LICHEE PI ZERO WIFI+BT RTL8723BS MODULE
  CHINA
  Module
  8,854,000 ریال
  موجود
 • MODULE GSM/GPS A9G ANTENNA اوریجینال
  MODULE GSM/GPS A9G ANTENNA
  CHINA
  Module
  8,951,000 ریال
  موجود
 • WIZ110SR اوریجینال
  WIZ110SR
  WIZnet Co
  Module
  9,200,000 ریال
  موجود
 • STK500 کپی
  STK500
  IRAN
  Programmer
  9,900,000 ریال
  موجود
 • SIM808 BOARD + ANTENNA اوریجینال
  SIM808 BOARD + ANTENNA
  CHINA
  Module
  10,564,000 ریال
  موجود
 • ULINK2 کپی
  ULINK2
  Keil Elektronik
  Programmer
  10,813,000 ریال
  موجود
 • WIZ830MJ اوریجینال
  WIZ830MJ
  WIZnet Co
  Module
  12,650,000 ریال
  موجود
 • LICHEEPI ZERO DEVELOPMENT BOARD اوریجینال
  LICHEEPI ZERO DEVELOPMENT BOARD
  CHINA
  Module
  12,693,000 ریال
  موجود
 • AVRISP MKII کپی
  AVRISP MKII
  Atmel Corporation
  Programmer
  12,865,000 ریال
  موجود
 • JLINK ARM V9.0 کپی
  JLINK ARM V9.0
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  13,513,000 ریال
  موجود
 • XDS-100V2 کپی
  XDS-100V2
  Texas Instruments
  Programmer
  15,004,000 ریال
  موجود