فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • L293 MODULE اوریجینال
  L293 MODULE
  CHINA
  Module
  1,196,000 ریال
  موجود
 • NE555 PWM CONTROLLER 10A اوریجینال
  NE555 PWM CONTROLLER 10A
  CHINA
  Module
  1,246,000 ریال
  موجود
 • RS-232 TO RS-485 CONVERTER اوریجینال
  RS-232 TO RS-485 CONVERTER
  Hexin Technology
  Module
  1,254,000 ریال
  موجود
 • REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ
  CHINA
  Module
  1,268,000 ریال
  موجود
 • ADS1115 ADC MODULE اوریجینال
  ADS1115 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  1,287,000 ریال
  موجود
 • DC TO DC STEP UP 250W اوریجینال
  DC TO DC STEP UP 250W
  CHINA
  Board
  1,329,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3 اوریجینال
  RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3
  CHINA
  Board
  1,335,000 ریال
  موجود
 • CH376S MODULE اوریجینال
  CH376S MODULE
  CHINA
  Module
  1,354,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO PRO MINI 5V اوریجینال
  ARDUINO PRO MINI 5V
  CHINA
  Board
  موجود
 • XH-M401 DC-DC STEP-DOWN MODULE اوریجینال
  XH-M401 DC-DC STEP-DOWN MODULE
  CHINA
  Module
  1,366,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD 16GB VICCO اوریجینال
  MICRO SD 16GB VICCO
  CHINA
  Module
  1,366,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CH340) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CH340)
  CHINA
  Module
  1,378,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD 2*16 LCD اوریجینال
  ARDUINO SHIELD 2*16 LCD
  CHINA
  Board
  1,400,000 ریال
  موجود
 • VOLTAGE TO CURRENT MODULE اوریجینال
  VOLTAGE TO CURRENT MODULE
  CHINA
  Module
  1,456,000 ریال
  موجود
 • LEFT/RIGHT 1203B MODULE اوریجینال
  LEFT/RIGHT 1203B MODULE
  CHINA
  Module
  1,469,000 ریال
  موجود
 • PWM CONTROLLER 20A اوریجینال
  PWM CONTROLLER 20A
  CHINA
  Module
  1,484,000 ریال
  موجود
 • CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER اوریجینال
  CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER
  CHINA
  Programmer
  1,534,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO(CH340) اوریجینال
  ARDUINO NANO(CH340)
  CHINA
  Board
  1,543,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-6MV2 GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-6MV2 GPS MODULE
  CHINA
  Module
  1,584,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2 اوریجینال
  DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2
  CHINA
  Module
  1,586,000 ریال
  موجود
 • AD9833 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  AD9833 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  1,590,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102)
  CHINA
  Module
  1,599,000 ریال
  موجود
 • USB-BLASTER REV.C کپی
  USB-BLASTER REV.C
  Intel Corporation
  Programmer
  1,631,000 ریال
  موجود
 • NEO-7M-0-000 کپی
  NEO-7M-0-000
  u-blox
  Module
  1,661,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO SMD اوریجینال
  ARDUINO UNO SMD
  CHINA
  Board
  1,745,000 ریال
  موجود
 • ADS1110 ADC MODULE اوریجینال
  ADS1110 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  1,751,000 ریال
  موجود
 • ICL8038 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  ICL8038 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  1,755,000 ریال
  موجود
 • RAMPS 1.4 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Board
  1,760,000 ریال
  موجود
 • ETHERNET MODULE اوریجینال
  ETHERNET MODULE
  CHINA
  Module
  1,812,000 ریال
  موجود
 • RA-02 اوریجینال
  RA-02
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  1,813,000 ریال
  موجود
 • ACS758LCB 50A MODULE اوریجینال
  ACS758LCB 50A MODULE
  CHINA
  Module
  1,849,000 ریال
  موجود
 • DC 5-12V MINI ZVS MODULE اوریجینال
  DC 5-12V MINI ZVS MODULE
  CHINA
  Module
  1,976,000 ریال
  موجود
 • PCA9685 MODULE اوریجینال
  PCA9685 MODULE
  CHINA
  Module
  1,991,000 ریال
  موجود
 • ESP32 MODULE اوریجینال
  ESP32 MODULE
  CHINA
  Module
  2,006,000 ریال
  موجود
 • LVDS TO TTL (PCB800181) اوریجینال
  LVDS TO TTL (PCB800181)
  CHINA
  Module
  2,016,000 ریال
  موجود
 • BTS7960 MODULE اوریجینال
  BTS7960 MODULE
  CHINA
  Module
  2,076,000 ریال
  موجود
 • AVR PROGRAMMER اوریجینال
  AVR PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  2,100,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  2,159,000 ریال
  موجود
 • DC-DC STEP DOWN MODULE (12A) اوریجینال
  DC-DC STEP DOWN MODULE (12A)
  CHINA
  Module
  2,210,000 ریال
  موجود
 • RFM22B-433-S2 اوریجینال
  RFM22B-433-S2
  Hope Microelectronics
  Module
  2,252,000 ریال
  موجود
 • DC TO DC STEP DOWN 20A اوریجینال
  DC TO DC STEP DOWN 20A
  CHINA
  Board
  2,356,000 ریال
  موجود
 • USB RFID READER 125KHZ اوریجینال
  USB RFID READER 125KHZ
  CHINA
  Board
  2,376,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI PICO (RP2040) اوریجینال
  RASPBERRY PI PICO (RP2040)
  Raspberry Pi
  Module
  2,379,000 ریال
  موجود
 • PWM CONTROLLER 30A اوریجینال
  PWM CONTROLLER 30A
  CHINA
  Module
  2,383,000 ریال
  موجود
 • SIM800A اوریجینال
  SIM800A
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  2,458,000 ریال
  موجود
 • HC-04+ BOARD اوریجینال
  HC-04+ BOARD
  CHINA
  Module
  2,472,000 ریال
  موجود
 • MPU-9250 MODULE اوریجینال
  MPU-9250 MODULE
  CHINA
  Module
  2,501,000 ریال
  موجود
 • HC-08 اوریجینال
  HC-08
  CHINA
  Module
  2,640,000 ریال
  موجود