فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • CH376S MODULE اوریجینال
  CH376S MODULE
  CHINA
  Module
  1,478,000 ریال
  موجود
 • XH-M401 DC-DC STEP-DOWN MODULE اوریجینال
  XH-M401 DC-DC STEP-DOWN MODULE
  CHINA
  Module
  1,484,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CH340) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CH340)
  CHINA
  Module
  1,525,000 ریال
  موجود
 • CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER اوریجینال
  CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER
  CHINA
  Programmer
  1,560,000 ریال
  موجود
 • ICL8038 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  ICL8038 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  1,580,000 ریال
  موجود
 • REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ
  CHINA
  Module
  1,584,000 ریال
  موجود
 • PWM CONTROLLER 20A اوریجینال
  PWM CONTROLLER 20A
  CHINA
  Module
  1,593,000 ریال
  موجود
 • MKS OSC STEPPER MOTOR اوریجینال
  MKS OSC STEPPER MOTOR
  CHINA
  Module
  1,617,000 ریال
  موجود
 • VOLTAGE TO CURRENT MODULE اوریجینال
  VOLTAGE TO CURRENT MODULE
  CHINA
  Module
  1,625,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD 2*16 LCD اوریجینال
  ARDUINO SHIELD 2*16 LCD
  CHINA
  Board
  1,651,000 ریال
  موجود
 • LEFT/RIGHT 1203B MODULE اوریجینال
  LEFT/RIGHT 1203B MODULE
  CHINA
  Module
  1,683,000 ریال
  موجود
 • USB-BLASTER REV.C کپی
  USB-BLASTER REV.C
  Intel Corporation
  Programmer
  1,762,000 ریال
  موجود
 • XL4016 DC-DC STEP-DOWN (CC&CV) اوریجینال
  XL4016 DC-DC STEP-DOWN (CC&CV)
  CHINA
  Module
  1,775,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-6MV2 GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-6MV2 GPS MODULE
  CHINA
  Module
  1,775,000 ریال
  موجود
 • ESP32-WROOM-32E-N4 (4MB) اوریجینال
  ESP32-WROOM-32E-N4 (4MB)
  Espressif Systems
  Module
  1,798,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3 اوریجینال
  RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3
  CHINA
  Board
  1,802,000 ریال
  موجود
 • DIMMER SCR 4000W اوریجینال
  DIMMER SCR 4000W
  CHINA
  Module
  1,805,000 ریال
  موجود
 • ADS1110 ADC MODULE اوریجینال
  ADS1110 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  1,863,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102)
  CHINA
  Module
  1,864,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO TYPE C اوریجینال
  ARDUINO NANO TYPE C
  CHINA
  Board
  1,875,000 ریال
  موجود
 • DC-DC STEP DOWN MODULE (12A) اوریجینال
  DC-DC STEP DOWN MODULE (12A)
  CHINA
  Module
  1,887,000 ریال
  موجود
 • LVDS TO TTL (PCB800181) اوریجینال
  LVDS TO TTL (PCB800181)
  CHINA
  Module
  2,016,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO SMD اوریجینال
  ARDUINO UNO SMD
  CHINA
  Board
  2,148,000 ریال
  موجود
 • ETHERNET MODULE اوریجینال
  ETHERNET MODULE
  CHINA
  Module
  2,170,000 ریال
  موجود
 • AD9833 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  AD9833 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  2,210,000 ریال
  موجود
 • ESP32-WROVER-IE اوریجینال
  ESP32-WROVER-IE
  Espressif Systems
  Module
  2,230,000 ریال
  موجود
 • DC 5-12V MINI ZVS MODULE اوریجینال
  DC 5-12V MINI ZVS MODULE
  CHINA
  Module
  2,257,000 ریال
  موجود
 • GY-87 اوریجینال
  GY-87
  CHINA
  Module
  2,278,000 ریال
  موجود
 • RAMPS 1.4 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Board
  2,318,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  2,330,000 ریال
  موجود
 • RFM22B-433-S2 اوریجینال
  RFM22B-433-S2
  Hope Microelectronics
  Module
  2,410,000 ریال
  موجود
 • PCA9685 MODULE اوریجینال
  PCA9685 MODULE
  CHINA
  Module
  2,638,000 ریال
  موجود
 • گیرنده زاگرس الکترونیک مدل 2 کاناله کد ZE-RC2-433M01 اوریجینال
  گیرنده زاگرس الکترونیک مدل 2 کاناله کد ZE-RC2-433M01
  IRAN
  Module
  2,646,000 ریال
  موجود
 • گیرنده زاگرس الکترونیک مدل 2 کاناله کد ZE-RC2-315M01 اوریجینال
  گیرنده زاگرس الکترونیک مدل 2 کاناله کد ZE-RC2-315M01
  IRAN
  Module
  2,646,000 ریال
  موجود
 • RA-02 اوریجینال
  RA-02
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  2,660,000 ریال
  موجود
 • HC-04+ BOARD اوریجینال
  HC-04+ BOARD
  CHINA
  Module
  2,739,000 ریال
  موجود
 • ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 (4MB) اوریجینال
  ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 (4MB)
  Espressif Systems
  Module
  2,744,000 ریال
  موجود
 • DC TO DC STEP DOWN 20A اوریجینال
  DC TO DC STEP DOWN 20A
  CHINA
  Board
  2,806,000 ریال
  موجود
 • USB RFID READER 13.56MHZ اوریجینال
  USB RFID READER 13.56MHZ
  CHINA
  Board
  2,813,000 ریال
  موجود
 • SIM800L GPRS BOARD اوریجینال
  SIM800L GPRS BOARD
  CHINA
  Module
  2,820,000 ریال
  موجود
 • SIM800L GPRS BOARD (BLUE) اوریجینال
  SIM800L GPRS BOARD (BLUE)
  CHINA
  Module
  2,821,000 ریال
  موجود
 • USB RFID READER 125KHZ اوریجینال
  USB RFID READER 125KHZ
  CHINA
  Board
  2,832,000 ریال
  موجود
 • XH-M452 MODULE اوریجینال
  XH-M452 MODULE
  CHINA
  Module
  2,892,000 ریال
  موجود
 • RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ اوریجینال
  RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ
  Hope Microelectronics
  Module
  2,951,000 ریال
  موجود
 • TIMER MODULE XY-BJ اوریجینال
  TIMER MODULE XY-BJ
  CHINA
  Module
  3,055,000 ریال
  موجود
 • PWM CONTROLLER 30A اوریجینال
  PWM CONTROLLER 30A
  CHINA
  Module
  3,087,000 ریال
  موجود
 • DC TO DC STEP UP 600W اوریجینال
  DC TO DC STEP UP 600W
  CHINA
  Board
  3,125,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  3,203,000 ریال
  موجود