فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • PCB800099-V.6 اوریجینال
  PCB800099-V.6
  Atmel Corporation
  Board
  3,848,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 V1.0 اوریجینال
  HLK-RM04 V1.0
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  3,887,000 ریال
  موجود
 • POCKET HATEL PROGRAMMER اوریجینال
  POCKET HATEL PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  4,050,000 ریال
  موجود
 • XY-TR01 THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  XY-TR01 THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  4,190,000 ریال
  موجود
 • STK 500 کپی
  STK 500
  IRAN
  Programmer
  4,330,000 ریال
  موجود
 • ETHERNET SHIELD W5100 اوریجینال
  ETHERNET SHIELD W5100
  CHINA
  Module
  4,990,000 ریال
  موجود
 • AD9850 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  AD9850 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  5,200,000 ریال
  موجود
 • ORANGE PI LITE اوریجینال
  ORANGE PI LITE
  Shenzhen Xunlong
  Board
  5,930,000 ریال
  موجود
 • ORANGE PI 3G-IOT-A 256MB اوریجینال
  ORANGE PI 3G-IOT-A 256MB
  Shenzhen Xunlong
  Board
  8,100,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE PUD-05N اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE PUD-05N
  CHINA
  Module
  8,500,000 ریال
  موجود
 • PG164130 کپی
  PG164130
  Microchip Technology
  Programmer
  9,054,000 ریال
  موجود
 • XDS-100V2 کپی
  XDS-100V2
  Texas Instruments
  Programmer
  10,559,000 ریال
  موجود
 • FT600X-LINK اوریجینال
  FT600X-LINK
  CHINA
  Programmer
  11,637,000 ریال
  موجود
 • WIZ830MJ اوریجینال
  WIZ830MJ
  WIZnet Co
  Module
  14,245,000 ریال
  موجود
 • NX4827P043-011R اوریجینال
  NX4827P043-011R
  NEXION
  Board
  17,700,000 ریال
  موجود
 • FIDE200LINK300A اوریجینال
  FIDE200LINK300A
  Fremont Micro Devices
  Programmer
  18,699,000 ریال
  موجود
 • NX4827T043 اوریجینال
  NX4827T043
  NEXION
  Board
  18,880,000 ریال
  موجود
 • NX8048T070 اوریجینال
  NX8048T070
  NEXION
  Board
  20,450,000 ریال
  موجود
 • NX8048T050 اوریجینال
  NX8048T050
  NEXION
  Board
  22,784,000 ریال
  موجود
 • NX8048P050-011R اوریجینال
  NX8048P050-011R
  NEXION
  Board
  25,100,000 ریال
  موجود
 • NX8048P070-011R اوریجینال
  NX8048P070-011R
  NEXION
  Board
  28,600,000 ریال
  موجود
 • EV STM32F750XBH6 اوریجینال
  EV STM32F750XBH6
  CHINA
  Module
  40,000,000 ریال
  موجود
 • EV STM32H750XBH6 اوریجینال
  EV STM32H750XBH6
  CHINA
  Module
  41,139,000 ریال
  موجود
 • NX1060P101-011R اوریجینال
  NX1060P101-011R
  NEXION
  Board
  46,000,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SIM800C بازسازی شده
  SIM800C
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  تحویل 63 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABH164AQ اوریجینال
  ABH164AQ
  IRAN
  Board
  تحویل 20 روزه 1 یوان
  سفارش دهید
 • SYN470R اوریجینال
  SYN470R
  Synoxo International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE SMD TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LUR6-528 اوریجینال
  LUR6-528
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • LUR6-533 اوریجینال
  LUR6-533
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ RECEIVER MODULE بازسازی شده
  ASK-433MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ST-LINK V2 CHINA اوریجینال
  ST-LINK V2 CHINA
  CHINA
  Programmer
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MERCURY SWITCH MODULE اوریجینال
  MERCURY SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RXM2013 MODULE اوریجینال
  RXM2013 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • UHF RFID TAG STICKER اوریجینال
  UHF RFID TAG STICKER
  CHINA
  Board
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • VIBRATION SWITCH MODULE اوریجینال
  VIBRATION SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 2.1 یوان
  سفارش دهید
 • HM-R433 اوریجینال
  HM-R433
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • LED DRIVER 1-3W بازسازی شده
  LED DRIVER 1-3W
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RAMPS 1.4 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SW-18010P MODULE اوریجینال
  SW-18010P MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HC-05 بازسازی شده
  HC-05
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-315MHZ RECEIVER MODULE بازسازی شده
  ASK-315MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE اوریجینال
  ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید