فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  6,080 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  14,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  20,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  22,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  28,500 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  48,600 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  63,200 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  63,200 ریال
  62,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  64,500 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE اوریجینال
  TC4056 MODULE
  CHINA
  Module
  64,800 ریال
  موجود
 • LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE اوریجینال
  LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE
  CHINA
  Module
  65,600 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  82,600 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  88,500 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  98,400 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  102,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  124,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  128,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  131,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  147,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  153,000 ریال
  150,000 ریال
  موجود
 • MT3608 STEP UP MODULE اوریجینال
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  167,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  169,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  179,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  185,000 ریال
  موجود
 • TP5100 2-CELL CHARGER MODULE اوریجینال
  TP5100 2-CELL CHARGER MODULE
  CHINA
  Module
  207,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  212,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  214,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  225,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE اوریجینال
  BREADBOARD POWER SUPPLY MODULE
  CHINA
  Module
  267,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  267,900 ریال
  موجود
 • GY-30 اوریجینال
  GY-30
  CHINA
  Module
  289,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI COOLING FAN اوریجینال
  RASPBERRY PI COOLING FAN
  CHINA
  Module
  306,000 ریال
  300,000 ریال
  موجود
 • USB TO RS485 اوریجینال
  USB TO RS485
  CHINA
  Module
  347,000 ریال
  موجود
 • USB TO SERIAL (CH340) اوریجینال
  USB TO SERIAL (CH340)
  CHINA
  Module
  380,000 ریال
  موجود
 • ESP-01S MODULE اوریجینال
  ESP-01S MODULE
  CHINA
  Module
  384,000 ریال
  موجود
 • CURRENT TO VOLTAGE MODULE اوریجینال
  CURRENT TO VOLTAGE MODULE
  CHINA
  Module
  409,000 ریال
  موجود
 • GY-50(L3G4200) اوریجینال
  GY-50(L3G4200)
  CHINA
  Module
  419,000 ریال
  موجود
 • 1203B MODULE اوریجینال
  1203B MODULE
  CHINA
  Module
  434,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER
  CHINA
  Module
  435,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 2CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 2CHANNEL
  CHINA
  Module
  445,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOMETER TPM10 اوریجینال
  DIGITAL THERMOMETER TPM10
  CHINA
  Module
  458,000 ریال
  موجود
 • RFID-RC522 اوریجینال
  RFID-RC522
  CHINA
  Board
  461,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  505,000 ریال
  موجود
 • 7 SEGMENT MODULE(8DIGIT) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(8DIGIT)
  CHINA
  Module
  563,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 3 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 3 CASE
  CHINA
  Module
  604,000 ریال
  موجود
 • X9C103 MODULE اوریجینال
  X9C103 MODULE
  CHINA
  Module
  614,000 ریال
  602,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE اوریجینال
  ESP-01 MODULE
  CHINA
  Module
  619,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 CASE
  CHINA
  Module
  655,000 ریال
  موجود