فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 2N7002A اوریجینال
  2N7002A
  Toshiba Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  6,000 ریال
  موجود
 • AO3400A کپی
  AO3400A
  Alpha & Omega Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  7,350 ریال
  موجود
 • 2SK982 اوریجینال
  2SK982
  Toshiba Corporation
  TO-92
  9,000 ریال
  موجود
 • BST76A اوریجینال
  BST76A
  Philips Semiconductor
  TO-92
  22,500 ریال
  موجود
 • FDN360P (HIGH COPY) کپی
  FDN360P (HIGH COPY)
  Fairchild Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  25,600 ریال
  موجود
 • IRLML2803TRPBF اوریجینال
  IRLML2803TRPBF
  Infineon Technologies
  SOT-23-8
  29,800 ریال
  موجود
 • FQD11P06TM کپی
  FQD11P06TM
  Fairchild Semiconductor
  TO-252 (D-PAK)
  35,900 ریال
  موجود
 • BS170 اوریجینال
  BS170
  ON Semiconductor
  TO-92
  45,100 ریال
  موجود
 • KHB4D0N65F2 اوریجینال
  KHB4D0N65F2
  KEC Semiconductor
  TO-220AB
  58,000 ریال
  موجود
 • MMBF170 اوریجینال
  MMBF170
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  58,300 ریال
  موجود
 • BSS98 اوریجینال
  BSS98
  Vishay
  TO-92
  58,500 ریال
  55,600 ریال
  موجود
 • IRFS610B اوریجینال
  IRFS610B
  Fairchild Semiconductor
  TO-220F-3
  62,500 ریال
  موجود
 • IRLR024NPBF اوریجینال
  IRLR024NPBF
  International Rectifier
  TO-252 (D-PAK)
  66,200 ریال
  موجود
 • IRLL2705TRPBF اوریجینال
  IRLL2705TRPBF
  Infineon Technologies
  SOT-223-8
  76,300 ریال
  موجود
 • IRFU220NPBF اوریجینال
  IRFU220NPBF
  International Rectifier
  TO-251 (IPAK)
  85,000 ریال
  موجود
 • 2SJ584 اوریجینال
  2SJ584
  Sanyo Electric
  TO-220F-3
  86,000 ریال
  موجود
 • IRFR220NTRPBF اوریجینال
  IRFR220NTRPBF
  International Rectifier
  TO-252 (D-PAK)
  92,300 ریال
  موجود
 • PHP45N03LTA اوریجینال
  PHP45N03LTA
  Philips Semiconductor
  TO-220AB
  108,000 ریال
  موجود
 • IRLML6402TRPBF اوریجینال
  IRLML6402TRPBF
  Infineon Technologies
  SOT-23 (SC-59)
  108,000 ریال
  موجود
 • IRF9530NPBF اوریجینال
  IRF9530NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  109,000 ریال
  موجود
 • IRF640NPBF اوریجینال
  IRF640NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  110,000 ریال
  موجود
 • IRFIBC30G اوریجینال
  IRFIBC30G
  Vishay
  TO-220F-3
  110,000 ریال
  موجود
 • STP2HNC60 اوریجینال
  STP2HNC60
  STMicroelectronics
  TO-220
  112,000 ریال
  موجود
 • IRLR120NTRPBF اوریجینال
  IRLR120NTRPBF
  International Rectifier
  TO-252 (D-PAK)
  115,000 ریال
  موجود
 • IRF730PBF اوریجینال
  IRF730PBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  115,000 ریال
  موجود
 • IRF9540NPBF اوریجینال
  IRF9540NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  117,000 ریال
  موجود
 • IRF9Z34NPBF اوریجینال
  IRF9Z34NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  118,000 ریال
  موجود
 • IRF630NPBF اوریجینال
  IRF630NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  118,000 ریال
  موجود
 • IRL3103 اوریجینال
  IRL3103
  International Rectifier
  TO-220AB
  120,000 ریال
  موجود
 • IRLML2502TRPBF اوریجینال
  IRLML2502TRPBF
  Infineon Technologies
  SOT-23 (SC-59)
  123,000 ریال
  موجود
 • IRF540NPBF اوریجینال
  IRF540NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  126,000 ریال
  موجود
 • IRF710PBF اوریجینال
  IRF710PBF
  Vishay
  TO-220AB
  128,000 ریال
  موجود
 • IRFBC30 اوریجینال
  IRFBC30
  International Rectifier
  TO-220AB
  131,000 ریال
  موجود
 • FS5UM-10 اوریجینال
  FS5UM-10
  Mitsumi Electric Co
  TO-220AB
  132,000 ریال
  موجود
 • NDS356AP اوریجینال
  NDS356AP
  Fairchild Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  133,000 ریال
  موجود
 • IRF3710PBF اوریجینال
  IRF3710PBF
  International Rectifier
  TO-220
  142,000 ریال
  موجود
 • IRLML5203TRPBF اوریجینال
  IRLML5203TRPBF
  Infineon Technologies
  SOT-23-8
  152,000 ریال
  موجود
 • SVF12N65F اوریجینال
  SVF12N65F
  Hangzhou Silan Microelectronics
  TO-220F-3
  153,000 ریال
  موجود
 • IRF830PBF اوریجینال
  IRF830PBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  154,000 ریال
  موجود
 • IRF9640PBF اوریجینال
  IRF9640PBF
  Vishay
  TO-220AB
  155,000 ریال
  موجود
 • STP30NF10 اوریجینال
  STP30NF10
  STMicroelectronics
  TO-220
  158,000 ریال
  موجود
 • IRF840PBF اوریجینال
  IRF840PBF
  Vishay
  TO-220AB
  164,000 ریال
  موجود
 • IRF3205PBF اوریجینال
  IRF3205PBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  169,000 ریال
  موجود
 • IRFU9024NPBF اوریجینال
  IRFU9024NPBF
  International Rectifier
  TO-251 (IPAK)
  170,000 ریال
  موجود
 • IRF7416PBF اوریجینال
  IRF7416PBF
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  180,000 ریال
  موجود
 • IRFU9120NPBF اوریجینال
  IRFU9120NPBF
  International Rectifier
  TO-251 (IPAK)
  181,000 ریال
  موجود
 • KHB7D0N65F2 اوریجینال
  KHB7D0N65F2
  KEC Semiconductor
  TO-220F-3
  182,000 ریال
  موجود
 • IRF2807 اوریجینال
  IRF2807
  International Rectifier
  TO-220AB
  182,000 ریال
  موجود