فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • BMG160 اوریجینال
  BMG160
  Bosch Sensortec
  LGA-12
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • L3GD20TR اوریجینال
  L3GD20TR
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ITG-3205 اوریجینال
  ITG-3205
  InvenSense Inc
  QFN-24
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • FXAS21002CQR1 اوریجینال
  FXAS21002CQR1
  NXP Semiconductors
  QFN-24
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • L3GD20 اوریجینال
  L3GD20
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • L3GD20H اوریجینال
  L3GD20H
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • L3GD20HTR اوریجینال
  L3GD20HTR
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MAX21000+T اوریجینال
  MAX21000+T
  Maxim Integrated
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MAX21001/V+T اوریجینال
  MAX21001/V+T
  Maxim Integrated
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • IDG-500 اوریجینال
  IDG-500
  InvenSense Inc
  QFN-28
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LPY5150AL اوریجینال
  LPY5150AL
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LPR430AL اوریجینال
  LPR430AL
  STMicroelectronics
  LGA-28
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LPR530AL اوریجینال
  LPR530AL
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • L3G4200D اوریجینال
  L3G4200D
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPU-6000 اوریجینال
  MPU-6000
  InvenSense Inc
  QFN-24
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ITG-3701 اوریجینال
  ITG-3701
  InvenSense Inc
  QFN-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS620BBGZ اوریجینال
  ADXRS620BBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ITG-3200 اوریجینال
  ITG-3200
  InvenSense Inc
  QFN-24
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS300ABG بازسازی شده
  ADXRS300ABG
  Analog Devices
  BGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS290BCEZ اوریجینال
  ADXRS290BCEZ
  Analog Devices
  LGA-18
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS652BBGZ اوریجینال
  ADXRS652BBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS623WBBGZ اوریجینال
  ADXRS623WBBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS300ABG اوریجینال
  ADXRS300ABG
  Analog Devices
  BGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS623BBGZ-RL اوریجینال
  ADXRS623BBGZ-RL
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS642BBGZ اوریجینال
  ADXRS642BBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADIS16260BCCZ اوریجینال
  ADIS16260BCCZ
  Analog Devices
  LGA-20
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPU-3300 اوریجینال
  MPU-3300
  InvenSense Inc
  QFN-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS453BEYZ اوریجینال
  ADXRS453BEYZ
  Analog Devices
  LCC-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS453BRGZ اوریجینال
  ADXRS453BRGZ
  Analog Devices
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS649BBGZ اوریجینال
  ADXRS649BBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SCR1100-D04 اوریجینال
  SCR1100-D04
  Murata Manufacturing Co
  SMD-32 Gull Wing
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید