فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • LIS3DHTR بازسازی شده
  LIS3DHTR
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA7660FCR1 اوریجینال
  MMA7660FCR1
  Freescale Semiconductor
  DFN-10
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA7660FC اوریجینال
  MMA7660FC
  Freescale Semiconductor
  DFN-10
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LIS3DSHTR اوریجینال
  LIS3DSHTR
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LIS3DHTR اوریجینال
  LIS3DHTR
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MMA8451QT اوریجینال
  MMA8451QT
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • DMARD08 اوریجینال
  DMARD08
  Domintech Co
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LSM6DS33 اوریجینال
  LSM6DS33
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA6813KW بازسازی شده
  MMA6813KW
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL202JQC بازسازی شده
  ADXL202JQC
  Analog Devices
  QC-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BMA180 اوریجینال
  BMA180
  Bosch Sensortec
  LGA-12
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BMA150 اوریجینال
  BMA150
  Bosch Sensortec
  LGA-12
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA6525KW بازسازی شده
  MMA6525KW
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA8452QT اوریجینال
  MMA8452QT
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA8652FCR1 اوریجینال
  MMA8652FCR1
  Freescale Semiconductor
  DFN-10
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL362BCCZ اوریجینال
  ADXL362BCCZ
  Analog Devices
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL326BCPZ اوریجینال
  ADXL326BCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL202JQC اوریجینال
  ADXL202JQC
  Analog Devices
  QC-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LIS344ALH اوریجینال
  LIS344ALH
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL345BCCZ-RL اوریجینال
  ADXL345BCCZ-RL
  Analog Devices
  LGA-14
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MMA7455L اوریجینال
  MMA7455L
  Freescale Semiconductor
  LGA-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • FXOS8700CQR1 اوریجینال
  FXOS8700CQR1
  NXP Semiconductors
  QFN-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SMB380 اوریجینال
  SMB380
  Bosch Sensortec
  QFN-12
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL325BCPZ اوریجینال
  ADXL325BCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LIS331DLH اوریجینال
  LIS331DLH
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL150AQC اوریجینال
  ADXL150AQC
  Analog Devices
  QC-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA7360LT اوریجینال
  MMA7360LT
  Freescale Semiconductor
  LGA-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL320JCP اوریجینال
  ADXL320JCP
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MXD2020EL اوریجینال
  MXD2020EL
  MEMSIC, Inc
  LCC-8
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MMA2260D اوریجینال
  MMA2260D
  Freescale Semiconductor
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AD22037Z-RL7 بازسازی شده
  AD22037Z-RL7
  Analog Devices
  CLCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL210AQC بازسازی شده
  ADXL210AQC
  Analog Devices
  QC-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AD22281-R2TR اوریجینال
  AD22281-R2TR
  Analog Devices
  CLCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA6821AKW اوریجینال
  MMA6821AKW
  NXP Semiconductors
  QFN-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL313WACPZ اوریجینال
  ADXL313WACPZ
  Analog Devices
  LFCSP-32
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL180WCPZ-RL اوریجینال
  ADXL180WCPZ-RL
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL330KCPZ اوریجینال
  ADXL330KCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL327BCPZ اوریجینال
  ADXL327BCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • GY-81 اوریجینال
  GY-81
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL202AQC اوریجینال
  ADXL202AQC
  Analog Devices
  QC-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AD22285-R2 اوریجینال
  AD22285-R2
  Analog Devices
  CLCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL193 اوریجینال
  ADXL193
  Analog Devices
  LCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL203CE اوریجینال
  ADXL203CE
  Analog Devices
  LCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL321JCP اوریجینال
  ADXL321JCP
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LIS302DL اوریجینال
  LIS302DL
  STMicroelectronics
  LGA-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL103CE اوریجینال
  ADXL103CE
  Analog Devices
  CLCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA7260QT اوریجینال
  MMA7260QT
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA1260D اوریجینال
  MMA1260D
  Freescale Semiconductor
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید