فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KEY PCB-800023 اوریجینال
  KEY PCB-800023
  Atmel Corporation
  Board
  286,000 ریال
  موجود
 • STM8S003F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  584,000 ریال
  موجود
 • STM32F030F4P6 BOARD اوریجینال
  STM32F030F4P6 BOARD
  CHINA
  Module
  777,000 ریال
  موجود
 • STM32F103C8T6 BOARD اوریجینال
  STM32F103C8T6 BOARD
  CHINA
  Module
  1,092,000 ریال
  موجود
 • FT801Q اوریجینال
  FT801Q
  FTDI Chip
  VQFN-48
  1,840,000 ریال
  موجود
 • PCB800099-V.6 اوریجینال
  PCB800099-V.6
  Atmel Corporation
  Board
  3,974,000 ریال
  موجود
 • RGB TO HDMI اوریجینال
  RGB TO HDMI
  CHINA
  Module
  4,250,000 ریال
  موجود
 • LCD 7 INCH (E231732 NETRON) اوریجینال
  LCD 7 INCH (E231732 NETRON)
  CHINA
  LCD
  5,600,000 ریال
  موجود
 • RGB TO VGA اوریجینال
  RGB TO VGA
  CHINA
  Module
  13,100,000 ریال
  موجود
 • STM32H750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32H750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  29,000,000 ریال
  موجود
 • STM32F750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32F750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  30,200,000 ریال
  موجود
 • EV STM32F750XBH6 اوریجینال
  EV STM32F750XBH6
  CHINA
  Module
  44,000,000 ریال
  موجود
 • STM32H743 CORE BOARD اوریجینال
  STM32H743 CORE BOARD
  IRAN
  Module
  52,400,000 ریال
  موجود
 • EV STM32H750XBH6+F750 اوریجینال
  EV STM32H750XBH6+F750
  CHINA
  Module
  63,300,000 ریال
  موجود
 • STM32H743IIT6 BOARD اوریجینال
  STM32H743IIT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32 CORE EVALUATION BOARD اوریجینال
  STM32 CORE EVALUATION BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F429 CORE BOARD اوریجینال
  STM32F429 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F429ZGT6 BOARD اوریجینال
  STM32F429ZGT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H750VBT6 BOARD اوریجینال
  STM32H750VBT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F107RCT6 BOARD اوریجینال
  STM32F107RCT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • FT810 BOARD اوریجینال
  FT810 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F103RET6 BOARD اوریجینال
  STM32F103RET6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H743IIT6 BOARD V1.2 اوریجینال
  STM32H743IIT6 BOARD V1.2
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM8S103F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S103F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F429ZIT6 BOARD اوریجینال
  STM32F429ZIT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • AVR TARGET BOARD اوریجینال
  AVR TARGET BOARD
  CHINA
  Board
  تحویل 20 روزه 1 یوان
  سفارش دهید
 • NUCLEO-F446RE (STM32F446RE) اوریجینال
  NUCLEO-F446RE (STM32F446RE)
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA64A TO DIP-JTAG CONVERTER اوریجینال
  ATMEGA64A TO DIP-JTAG CONVERTER
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • HB-STM32F103RBT6 اوریجینال
  HB-STM32F103RBT6
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABH3F030F4PF اوریجینال
  ABH3F030F4PF
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 816,000 ریال
  سفارش دهید
 • STM32F030F4P6 MINIMUM SYSTERM BOARD کپی
  STM32F030F4P6 MINIMUM SYSTERM BOARD
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ABH3F030K6TK اوریجینال
  ABH3F030K6TK
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,092,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AT اوریجینال
  ABH164AT
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,152,000 ریال
  سفارش دهید
 • 8051 EVALUATION BOARD اوریجینال
  8051 EVALUATION BOARD
  CHINA
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • EPAC اوریجینال
  EPAC
  IMP, Inc
  Board
  تحویل 20 روزه 1,300,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AQ اوریجینال
  ABH164AQ
  IRAN
  Board
  تحویل 20 روزه 1,392,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AB اوریجینال
  ABH164AB
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,428,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AL اوریجینال
  ABH164AL
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,460,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AM اوریجینال
  ABH164AM
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,524,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AN اوریجینال
  ABH164AN
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,560,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AR اوریجینال
  ABH164AR
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,584,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AT اوریجینال
  ABH128AT
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,810,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AQ اوریجینال
  ABH128AQ
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,920,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AL اوریجینال
  ABH128AL
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,932,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AB اوریجینال
  ABH128AB
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,953,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AR اوریجینال
  ABH128AR
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 2,064,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AM اوریجینال
  ABH128AM
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 2,124,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AN اوریجینال
  ABH128AN
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 2,328,000 ریال
  سفارش دهید