فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  77,000 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  102,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  111,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W
  CHINA
  Module
  248,000 ریال
  موجود
 • RFID-RC522 اوریجینال
  RFID-RC522
  CHINA
  Board
  637,000 ریال
  موجود
 • USB RFID READER 13.56MHZ اوریجینال
  USB RFID READER 13.56MHZ
  CHINA
  Board
  2,745,000 ریال
  موجود
 • USB RFID READER 125KHZ اوریجینال
  USB RFID READER 125KHZ
  CHINA
  Board
  2,764,000 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID (FLAT) اوریجینال
  125KHZ RFID (FLAT)
  CHINA
  Module
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • UHF RFID TAG STICKER اوریجینال
  UHF RFID TAG STICKER
  CHINA
  Board
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RF ID TAG اوریجینال
  RF ID TAG
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATA5577 اوریجینال
  ATA5577
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RFID RDM6300 اوریجینال
  RFID RDM6300
  CHINA
  Module
  438,000 ریال
  تحویل 40 روزه 430,000 ریال
  سفارش دهید
 • EM-18NE اوریجینال
  EM-18NE
  IRAN
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AT88RF04C-MX1G اوریجینال
  AT88RF04C-MX1G
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • EM-19 اوریجینال
  EM-19
  IRAN
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RF01D-ID3 اوریجینال
  RF01D-ID3
  IRAN
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RF01D-ID3 MEMORY اوریجینال
  RF01D-ID3 MEMORY
  IRAN
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PCF7936AS اوریجینال
  PCF7936AS
  Philips Semiconductor
  Stick shaped
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • EM-18 MODULE اوریجینال
  EM-18 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • KA-11 اوریجینال
  KA-11
  IRAN
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • 125KHZ RFID MODULE اوریجینال
  125KHZ RFID MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RF01D MODULE اوریجینال
  RF01D MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • EM-18 اوریجینال
  EM-18
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ACOS6S-B اوریجینال
  ACOS6S-B
  Advanced Card Systems
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RFM-130 اوریجینال
  RFM-130
  World Bridge Electronics Co
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • SL031 اوریجینال
  SL031
  STMicroelectronics
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ID-12 اوریجینال
  ID-12
  ID Innovations
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ID CARD READER اوریجینال
  ID CARD READER
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RI-STU-MRD2 اوریجینال
  RI-STU-MRD2
  Texas Instruments
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • 060132-91 اوریجینال
  060132-91
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید