فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  129,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  141,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  170,000 ریال
  موجود
 • AK119-315MHZ اوریجینال
  AK119-315MHZ
  CHINA
  Module
  174,000 ریال
  موجود
 • AK119-433MHZ اوریجینال
  AK119-433MHZ
  CHINA
  Module
  180,000 ریال
  موجود
 • RXB22-315MHZ اوریجینال
  RXB22-315MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  181,800 ریال
  موجود
 • NRF24L01P V1.0 اوریجینال
  NRF24L01P V1.0
  CHINA
  Module
  290,000 ریال
  موجود
 • RXB6-433MHZ اوریجینال
  RXB6-433MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  584,000 ریال
  موجود
 • NRF24L01+PA+LNA اوریجینال
  NRF24L01+PA+LNA
  CHINA
  Module
  670,000 ریال
  موجود
 • RA-02 BOARD اوریجینال
  RA-02 BOARD
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  1,310,000 ریال
  موجود
 • RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ اوریجینال
  RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ
  Hope Microelectronics
  Module
  1,981,000 ریال
  موجود
 • RFM22B-433-S2 اوریجینال
  RFM22B-433-S2
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01+PA+LNA RF SMD & DIP اوریجینال
  NRF24L01+PA+LNA RF SMD & DIP
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SYN470R اوریجینال
  SYN470R
  Synoxo International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ RECEIVER MODULE بازسازی شده
  ASK-433MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • RXM2013 MODULE اوریجینال
  RXM2013 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • HM-R433 اوریجینال
  HM-R433
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-315MHZ RECEIVER MODULE بازسازی شده
  ASK-315MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE اوریجینال
  ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE بازسازی شده
  ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ RECEIVER MODULE اوریجینال
  ASK-433MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • CDTJS-3 اوریجینال
  CDTJS-3
  Shenzhen AnBoShi Electronic
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TX-1-315MHZ اوریجینال
  TX-1-315MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RXB22-433MHZ اوریجینال
  RXB22-433MHZ
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01P V2.0 اوریجینال
  NRF24L01P V2.0
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ZR-3A اوریجینال
  ZR-3A
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RXQ3-433 اوریجینال
  RXQ3-433
  RF Solutions Ltd
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RXC2015 MODULE اوریجینال
  RXC2015 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • CDT-88-315MHZ(NEW) اوریجینال
  CDT-88-315MHZ(NEW)
  Shenzhen AnBoShi Electronic
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CDT-88-315MHZ اوریجینال
  CDT-88-315MHZ
  Shenzhen AnBoShi Electronic
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SYN470R کپی
  SYN470R
  Synoxo International
  Module
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01P+PA+LNA V1 اوریجینال
  NRF24L01P+PA+LNA V1
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RFM83-315 اوریجینال
  RFM83-315
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • FM TRANSMITTER V1.2 اوریجینال
  FM TRANSMITTER V1.2
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • HM-T433 اوریجینال
  HM-T433
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • RFM69HCW-433-S2 اوریجینال
  RFM69HCW-433-S2
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RFM69HCW-915-S2 اوریجینال
  RFM69HCW-915-S2
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RFM85-315 اوریجینال
  RFM85-315
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RFM83-433 اوریجینال
  RFM83-433
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01+   GOOD QUALITY اوریجینال
  NRF24L01+ GOOD QUALITY
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RFM12B-434 اوریجینال
  RFM12B-434
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AS07-M1101S اوریجینال
  AS07-M1101S
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HM-T915 اوریجینال
  HM-T915
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HM-R915 اوریجینال
  HM-R915
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RFM95W LORA WIRELESS 868MHZ بازسازی شده
  RFM95W LORA WIRELESS 868MHZ
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • TXM433-LR اوریجینال
  TXM433-LR
  Linx Technologies
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HM-TRP-915S اوریجینال
  HM-TRP-915S
  Hope Microelectronics
  Module
  1,402,000 ریال
  تحویل 20 روزه 1,374,000 ریال
  سفارش دهید