فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE اوریجینال
  MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  570,000 ریال
  موجود
 • BT-201 BLUETOOTH MODULE اوریجینال
  BT-201 BLUETOOTH MODULE
  CHINA
  Module
  1,034,000 ریال
  موجود
 • BLUETOOTH AUDIO WITH USB اوریجینال
  BLUETOOTH AUDIO WITH USB
  CHINA
  Module
  1,272,000 ریال
  موجود
 • HC-05 بازسازی شده
  HC-05
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه 56,000 ریال
  سفارش دهید
 • NORDIC NRF51822 BLE4.0 بازسازی شده
  NORDIC NRF51822 BLE4.0
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XS3868 ADAPTER PLATE اوریجینال
  XS3868 ADAPTER PLATE
  CHINA
  Module
  317,000 ریال
  تحویل 20 روزه 311,000 ریال
  سفارش دهید
 • HM-10 اوریجینال
  HM-10
  JNHuaMao Technology
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • SPP-CA اوریجینال
  SPP-CA
  Shenzhen Bolutek Technology
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • DONGLE USB BLUETOOTH 4 اوریجینال
  DONGLE USB BLUETOOTH 4
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • HM-11 کپی
  HM-11
  JNHuaMao Technology
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HC-05 V2 اوریجینال
  HC-05 V2
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NRF51822-02 اوریجینال
  NRF51822-02
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • BC417143 MODULE اوریجینال
  BC417143 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • HC-05 اوریجینال
  HC-05
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XS3868 MODULE اوریجینال
  XS3868 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HC-06 + BOARD اوریجینال
  HC-06 + BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • GUBTCR41 اوریجینال
  GUBTCR41
  Billionton Systems Inc
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BC04-B اوریجینال
  BC04-B
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 2,206,000 ریال
  سفارش دهید
 • NRF51822-BEACONV4 اوریجینال
  NRF51822-BEACONV4
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BLUETOOTH AUDIO WITH BOX اوریجینال
  BLUETOOTH AUDIO WITH BOX
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NORDIC NRF51822 اوریجینال
  NORDIC NRF51822
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HM-11 اوریجینال
  HM-11
  JNHuaMao Technology
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PTR5618 اوریجینال
  PTR5618
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • CORE51822 اوریجینال
  CORE51822
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • HC-06 اوریجینال
  HC-06
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WT51822-S4AT اوریجینال
  WT51822-S4AT
  CHINA
  Module
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • AUBTM-22 اوریجینال
  AUBTM-22
  Austar Technology
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MB-C04SPP اوریجینال
  MB-C04SPP
  Modulestek Inc
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MB-C04-AT اوریجینال
  MB-C04-AT
  Modulestek Inc
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RN4678APL-V/RM100 اوریجینال
  RN4678APL-V/RM100
  Microchip Technology
  Module
  تحویل 90 روزه
  سفارش دهید
 • WT11E-AI4 اوریجینال
  WT11E-AI4
  Bluegiga Technologies
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • WT12-A-AI اوریجینال
  WT12-A-AI
  Bluegiga Technologies
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SPBT2632C2A.AT2 اوریجینال
  SPBT2632C2A.AT2
  STMicroelectronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • XL52832-D01 اوریجینال
  XL52832-D01
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • CC2564MODACMOG اوریجینال
  CC2564MODACMOG
  Texas Instruments
  Module
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • SPBTLE-1S اوریجینال
  SPBTLE-1S
  STMicroelectronics
  Module
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • MDBT42Q-P512K اوریجینال
  MDBT42Q-P512K
  Nordic Semiconductor
  Module
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • BLED112-V1 اوریجینال
  BLED112-V1
  Silicon Laboratories
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NF-688D اوریجینال
  NF-688D
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BTD-6610 اوریجینال
  BTD-6610
  Shenzhen Bolutek Technology
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید