فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • TIN TIP اوریجینال
  TIN TIP
  CHINA
  Tool
  10,200 ریال
  موجود
 • FIREPROOF FOAM 5.5X5.5 اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 5.5X5.5
  CHINA
  Foam
  43,200 ریال
  موجود
 • PCB 250-DOT اوریجینال
  PCB 250-DOT
  IRAN
  Board
  49,400 ریال
  موجود
 • SOLDER WIRE 0.8MM کپی
  SOLDER WIRE 0.8MM
  ASAHI Solder
  Tool
  96,000 ریال
  موجود
 • MINI BREADBOARD اوریجینال
  MINI BREADBOARD
  CHINA
  Module
  112,000 ریال
  موجود
 • PCB 1000-DOT اوریجینال
  PCB 1000-DOT
  IRAN
  Board
  225,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE F/F 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE F/F 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  300,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HC131-TU30 اوریجینال
  SILICONE PASTES HC131-TU30
  CHINA
  Tool
  324,000 ریال
  موجود
 • WELDING HEAD CLEANING (BRASS) اوریجینال
  WELDING HEAD CLEANING (BRASS)
  IRAN
  Tool
  329,000 ریال
  موجود
 • FLUX YAXUN YX-20 اوریجینال
  FLUX YAXUN YX-20
  CHINA
  Tool
  341,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE M/F 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE M/F 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  345,000 ریال
  موجود
 • FIREPROOF FOAM 3X5CM اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 3X5CM
  CHINA
  Foam
  351,000 ریال
  موجود
 • FLUX 50G VOLCANO اوریجینال
  FLUX 50G VOLCANO
  IRAN
  Tool
  360,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING WICK GOOT (CP-2515) کپی
  DESOLDERING WICK GOOT (CP-2515)
  Taiyo Electric Co
  Tool
  381,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE M/M 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE M/M 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  400,000 ریال
  موجود
 • SILICONE K-704 اوریجینال
  SILICONE K-704
  CHINA
  Tool
  412,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING WICK GOOT (CP-3015) کپی
  DESOLDERING WICK GOOT (CP-3015)
  Taiyo Electric Co
  Tool
  417,000 ریال
  موجود
 • DRY CLEANER SPRAY 600 اوریجینال
  DRY CLEANER SPRAY 600
  IRAN
  Tool
  425,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES 60G کپی
  SILICONE PASTES 60G
  Hengda New Materials Technology
  Tool
  425,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING WICK GOOT (CP-3515) کپی
  DESOLDERING WICK GOOT (CP-3515)
  Taiyo Electric Co
  Tool
  443,000 ریال
  موجود
 • PROJECT BOARD GL NO.12 اوریجینال
  PROJECT BOARD GL NO.12
  CHINA
  Board
  462,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HY 510 اوریجینال
  SILICONE PASTES HY 510
  CHINA
  Tool
  471,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD JUMPERS 65 WIRES اوریجینال
  BREADBOARD JUMPERS 65 WIRES
  CHINA
  Cable
  475,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON STAND اوریجینال
  SOLDERING IRON STAND
  CHINA
  Tool
  488,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD + & - اوریجینال
  BREADBOARD + & -
  CHINA
  Board
  512,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HY 610 اوریجینال
  SILICONE PASTES HY 610
  CHINA
  Tool
  527,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING PUMP اوریجینال
  DESOLDERING PUMP
  CHINA
  Tool
  581,000 ریال
  موجود
 • HEAD SOLDERING IRON 40W کپی
  HEAD SOLDERING IRON 40W
  Taiyo Electric Co
  Tool
  657,000 ریال
  موجود
 • HEAD SOLDERING IRON 60W کپی
  HEAD SOLDERING IRON 60W
  Taiyo Electric Co
  Tool
  658,000 ریال
  موجود
 • SOLDER WIRE 0.8MM (50G) اوریجینال
  SOLDER WIRE 0.8MM (50G)
  CHINA
  Tool
  724,000 ریال
  موجود
 • SOLDER PASTE 10G VOLCANO اوریجینال
  SOLDER PASTE 10G VOLCANO
  IRAN
  Tool
  780,000 ریال
  موجود
 • PCB 4000-DOT اوریجینال
  PCB 4000-DOT
  IRAN
  Board
  788,000 ریال
  موجود
 • TIP REFRESHER اوریجینال
  TIP REFRESHER
  CHINA
  Tool
  915,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING PUMP PROSKIT کپی
  DESOLDERING PUMP PROSKIT
  Prokit's Industries
  Tool
  1,000,000 ریال
  موجود
 • CPU SOLDER REMOVER اوریجینال
  CPU SOLDER REMOVER
  IRAN
  Tool
  1,011,000 ریال
  موجود
 • 960-I QUICK اوریجینال
  960-I QUICK
  CHINA
  Tool
  1,146,000 ریال
  موجود
 • SOLDER WIRE 0.8MM (100G) اوریجینال
  SOLDER WIRE 0.8MM (100G)
  CHINA
  Tool
  1,449,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON 40W کپی
  SOLDERING IRON 40W
  Taiyo Electric Co
  Tool
  1,620,000 ریال
  موجود
 • SOLDER PASTE اوریجینال
  SOLDER PASTE
  CHINA
  Tool
  1,728,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON 60W کپی
  SOLDERING IRON 60W
  Taiyo Electric Co
  Tool
  1,836,000 ریال
  موجود
 • SOLDER WIRE 0.8MM (BEHINEX 100G) اوریجینال
  SOLDER WIRE 0.8MM (BEHINEX 100G)
  IRAN
  Tool
  2,196,000 ریال
  موجود
 • R-48B اوریجینال
  R-48B
  Taiyo Electric Co
  Tool
  2,210,000 ریال
  موجود
 • R-48SB اوریجینال
  R-48SB
  Taiyo Electric Co
  Tool
  2,340,000 ریال
  موجود
 • STANNOL SOLDERING GREASE اوریجینال
  STANNOL SOLDERING GREASE
  Stannol GmbH
  Tool
  2,800,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING WICK GOOT (CP30Y) اوریجینال
  DESOLDERING WICK GOOT (CP30Y)
  Taiyo Electric Co
  Tool
  2,806,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HY 880 اوریجینال
  SILICONE PASTES HY 880
  CHINA
  Tool
  3,171,000 ریال
  موجود
 • SOLDER WIRE 0.75MM (SOLDEX 100G) اوریجینال
  SOLDER WIRE 0.75MM (SOLDEX 100G)
  Sirio Elettronica S.R.L
  Tool
  3,360,000 ریال
  موجود
 • SOLDER WIRE 0.8MM (250G) اوریجینال
  SOLDER WIRE 0.8MM (250G)
  CHINA
  Tool
  3,623,000 ریال
  موجود