فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • C945 (SOT-23) کپی
  C945 (SOT-23)
  Taitron Components, Inc
  SOT-23 (SC-59)
  1,500 ریال
  موجود
 • MMBT8050LT1G کپی
  MMBT8050LT1G
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  1,700 ریال
  موجود
 • 2SA733 کپی
  2SA733
  Forward International Electronics
  TO-92
  2,390 ریال
  موجود
 • BC847B اوریجینال
  BC847B
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  2,430 ریال
  موجود
 • MPSA43 کپی
  MPSA43
  ON Semiconductor
  TO-92
  2,470 ریال
  موجود
 • BC327-40 کپی
  BC327-40
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  2,990 ریال
  موجود
 • BC337-40 کپی
  BC337-40
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,000 ریال
  موجود
 • BC547B کپی
  BC547B
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,000 ریال
  موجود
 • 2N3906 کپی
  2N3906
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,000 ریال
  موجود
 • SS9014 کپی
  SS9014
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,240 ریال
  موجود
 • 2SA1015 کپی
  2SA1015
  Toshiba Corporation
  TO-92
  3,240 ریال
  موجود
 • 2SC1815 کپی
  2SC1815
  Toshiba Corporation
  TO-92
  3,240 ریال
  موجود
 • PMBT3904 اوریجینال
  PMBT3904
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  3,300 ریال
  موجود
 • 2N3904 کپی
  2N3904
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,310 ریال
  موجود
 • 2SC945-P کپی
  2SC945-P
  NEC Electronics
  TO-92
  3,360 ریال
  موجود
 • BC337-40 (SMD) کپی
  BC337-40 (SMD)
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  3,360 ریال
  موجود
 • BC546B کپی
  BC546B
  Forward International Electronics
  TO-92
  3,400 ریال
  موجود
 • SS8550 Y2 اوریجینال
  SS8550 Y2
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  3,420 ریال
  موجود
 • PMBT3906 اوریجینال
  PMBT3906
  NXP Semiconductors
  SOT-23 (SC-59)
  3,510 ریال
  موجود
 • 2N2222A (PLASTIC) کپی
  2N2222A (PLASTIC)
  Samsung Electronics
  TO-92
  3,510 ریال
  موجود
 • 2N5401. HIGH COPY کپی
  2N5401. HIGH COPY
  Forward International Electronics
  TO-92
  3,640 ریال
  موجود
 • 2N5551 (HIGH COPY) کپی
  2N5551 (HIGH COPY)
  Forward International Electronics
  TO-92
  3,640 ریال
  موجود
 • SS8050 Y1 اوریجینال
  SS8050 Y1
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  3,650 ریال
  موجود
 • 2N4401 کپی
  2N4401
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,710 ریال
  موجود
 • BC548B کپی
  BC548B
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,710 ریال
  موجود
 • BC556B کپی
  BC556B
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,710 ریال
  موجود
 • BC557B کپی
  BC557B
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,710 ریال
  موجود
 • SS8050 کپی
  SS8050
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,910 ریال
  موجود
 • SS8550 کپی
  SS8550
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,910 ریال
  موجود
 • PMBT2907A اوریجینال
  PMBT2907A
  NXP Semiconductors
  SOT-23 (SC-59)
  3,980 ریال
  موجود
 • 2N4403 کپی
  2N4403
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,180 ریال
  موجود
 • MJE13001 اوریجینال
  MJE13001
  CHINA
  TO-92
  4,380 ریال
  موجود
 • MPSA92 کپی
  MPSA92
  ON Semiconductor
  TO-92
  4,520 ریال
  موجود
 • BC857B اوریجینال
  BC857B
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  4,550 ریال
  موجود
 • BC807-40 اوریجینال
  BC807-40
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  5,190 ریال
  موجود
 • MPSA42 اوریجینال
  MPSA42
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  5,250 ریال
  موجود
 • BC639 کپی
  BC639
  Philips Semiconductor
  TO-92
  5,300 ریال
  موجود
 • DTC143EK اوریجینال
  DTC143EK
  ROHM Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  5,400 ریال
  موجود
 • BC640 کپی
  BC640
  Philips Semiconductor
  TO-92
  5,590 ریال
  موجود
 • 2N7002A اوریجینال
  2N7002A
  Toshiba Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  6,000 ریال
  موجود
 • MPSA94 اوریجینال
  MPSA94
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  6,000 ریال
  موجود
 • AO3400A کپی
  AO3400A
  Alpha & Omega Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  7,350 ریال
  موجود
 • PMBT2222A اوریجینال
  PMBT2222A
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  7,880 ریال
  موجود
 • 2SK982 اوریجینال
  2SK982
  Toshiba Corporation
  TO-92
  9,000 ریال
  موجود
 • MMBT5551LT1G اوریجینال
  MMBT5551LT1G
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  9,350 ریال
  موجود
 • MPSA14 کپی
  MPSA14
  Central Semiconductor
  TO-92
  9,670 ریال
  موجود
 • MJE13003 کپی
  MJE13003
  Fairchild Semiconductor
  TO-126
  10,600 ریال
  موجود
 • BD139 کپی
  BD139
  NXP Semiconductors
  TO-126
  10,700 ریال
  موجود