فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • DS1028-2A-B اوریجینال
  DS1028-2A-B
  CHINA
  Connector
  1,450 ریال
  موجود
 • DS1027-2B-BLUE اوریجینال
  DS1027-2B-BLUE
  Connfly Electronic Co
  Connector
  1,890 ریال
  موجود
 • DS1027-2B-G اوریجینال
  DS1027-2B-G
  Connfly Electronic Co
  Connector
  1,890 ریال
  موجود
 • DS1027-2B-Y اوریجینال
  DS1027-2B-Y
  Connfly Electronic Co
  Connector
  1,890 ریال
  موجود
 • DS1027-2B-B اوریجینال
  DS1027-2B-B
  Connfly Electronic Co
  Connector
  1,900 ریال
  موجود
 • DS1027-2B-R اوریجینال
  DS1027-2B-R
  Connfly Electronic Co
  Connector
  2,140 ریال
  موجود
 • DS1009-8N اوریجینال
  DS1009-8N
  CHINA
  Connector
  3,260 ریال
  موجود
 • DS1070-3 (ONLY FEMALE) اوریجینال
  DS1070-3 (ONLY FEMALE)
  Connfly Electronic Co
  Connector
  3,900 ریال
  موجود
 • DS1009-6N اوریجینال
  DS1009-6N
  Connfly Electronic Co
  Connector
  3,900 ریال
  موجود
 • B6B-XH-A کپی
  B6B-XH-A
  JST Sales America Inc
  Connector
  4,700 ریال
  موجود
 • DS1009-14N اوریجینال
  DS1009-14N
  CHINA
  Connector
  6,220 ریال
  موجود
 • DS1009-16N اوریجینال
  DS1009-16N
  CHINA
  Connector
  7,820 ریال
  موجود
 • DS1009-18N اوریجینال
  DS1009-18N
  CHINA
  Connector
  8,400 ریال
  موجود
 • DS1009-20N اوریجینال
  DS1009-20N
  CHINA
  Connector
  8,980 ریال
  موجود
 • DS1013-10S اوریجینال
  DS1013-10S
  CHINA
  Connector
  9,280 ریال
  موجود
 • DS1009-24N اوریجینال
  DS1009-24N
  Connfly Electronic Co
  Connector
  9,600 ریال
  موجود
 • DS1013-14S اوریجینال
  DS1013-14S
  Connfly Electronic Co
  Connector
  10,500 ریال
  موجود
 • USB B F RA S اوریجینال
  USB B F RA S
  Omron Electronics
  Connector
  11,000 ریال
  موجود
 • MICRO USB 5PIN SMD HOLDER 2PIN اوریجینال
  MICRO USB 5PIN SMD HOLDER 2PIN
  CHINA
  Connector
  11,400 ریال
  موجود
 • DS1013-8S اوریجینال
  DS1013-8S
  CHINA
  Connector
  11,600 ریال
  موجود
 • DS1009-28N اوریجینال
  DS1009-28N
  CHINA
  Connector
  11,800 ریال
  موجود
 • DS1013-20S اوریجینال
  DS1013-20S
  CHINA
  Connector
  12,200 ریال
  موجود
 • DS1013-10R اوریجینال
  DS1013-10R
  CHINA
  Connector
  12,500 ریال
  موجود
 • DS1013-6S اوریجینال
  DS1013-6S
  CHINA
  Connector
  13,300 ریال
  موجود
 • DS1013-16S اوریجینال
  DS1013-16S
  CHINA
  Connector
  14,000 ریال
  موجود
 • DS1095 ( USB2.0 ) اوریجینال
  DS1095 ( USB2.0 )
  Connfly Electronic Co
  Connector
  14,000 ریال
  موجود
 • DS1016-10P اوریجینال
  DS1016-10P
  CHINA
  Connector
  14,300 ریال
  موجود
 • DS1016-14P اوریجینال
  DS1016-14P
  Connfly Electronic Co
  Connector
  15,100 ریال
  موجود
 • DS1097 اوریجینال
  DS1097
  Connfly Electronic Co
  Connector
  15,600 ریال
  موجود
 • DS1009-40W اوریجینال
  DS1009-40W
  CHINA
  Connector
  15,600 ریال
  موجود
 • DS1016-20P اوریجینال
  DS1016-20P
  CHINA
  Connector
  16,600 ریال
  موجود
 • PIN HEADER 1*40 MALE ST 2.54MM اوریجینال
  PIN HEADER 1*40 MALE ST 2.54MM
  CHINA
  Connector
  16,900 ریال
  موجود
 • XHP-3 اوریجینال
  XHP-3
  CHINA
  Connector
  17,000 ریال
  موجود
 • DS1016-16P اوریجینال
  DS1016-16P
  Connfly Electronic Co
  Connector
  17,500 ریال
  موجود
 • FPC-4P-1MM-TOUCH SCREEN اوریجینال
  FPC-4P-1MM-TOUCH SCREEN
  Amphenol FCI
  Connector
  18,000 ریال
  موجود
 • PIN HEADER 1*40 MALE RA 2.54MM اوریجینال
  PIN HEADER 1*40 MALE RA 2.54MM
  CHINA
  Connector
  18,900 ریال
  موجود
 • U.FL-R-SMT اوریجینال
  U.FL-R-SMT
  CHINA
  Connector
  19,900 ریال
  موجود
 • DS1016-6P اوریجینال
  DS1016-6P
  CHINA
  Connector
  20,300 ریال
  موجود
 • DC PLUG 5.5MM PCB اوریجینال
  DC PLUG 5.5MM PCB
  CHINA
  Connector
  20,800 ریال
  موجود
 • PIN HEADER 2*40 MALE ST 2.54MM اوریجینال
  PIN HEADER 2*40 MALE ST 2.54MM
  CHINA
  Connector
  20,800 ریال
  موجود
 • DS1045-09(CHINA) اوریجینال
  DS1045-09(CHINA)
  CHINA
  Connector
  21,100 ریال
  موجود
 • DC FEMALE PLUGS 5.5MM اوریجینال
  DC FEMALE PLUGS 5.5MM
  CHINA
  Connector
  21,900 ریال
  موجود
 • DS1016-26P اوریجینال
  DS1016-26P
  Connfly Electronic Co
  Connector
  22,000 ریال
  موجود
 • MICRO USB 5PIN SMD HOLDER 4PIN اوریجینال
  MICRO USB 5PIN SMD HOLDER 4PIN
  CHINA
  Connector
  22,500 ریال
  موجود
 • DS1001-01-8N اوریجینال
  DS1001-01-8N
  CHINA
  Connector
  22,800 ریال
  موجود
 • MICRO USB TO DIP اوریجینال
  MICRO USB TO DIP
  CHINA
  Module
  24,000 ریال
  موجود
 • PIN HEADER 1*40 MALE ST 2MM اوریجینال
  PIN HEADER 1*40 MALE ST 2MM
  Connfly Electronic Co
  Connector
  24,000 ریال
  موجود
 • PIN HEADER 1*40 FEMALE ST 2.54MM اوریجینال
  PIN HEADER 1*40 FEMALE ST 2.54MM
  CHINA
  Connector
  24,900 ریال
  موجود