فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  129,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  141,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  170,000 ریال
  موجود
 • AK119-315MHZ اوریجینال
  AK119-315MHZ
  CHINA
  Module
  174,000 ریال
  موجود
 • AK119-433MHZ اوریجینال
  AK119-433MHZ
  CHINA
  Module
  180,000 ریال
  موجود
 • RXB22-315MHZ اوریجینال
  RXB22-315MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  181,800 ریال
  موجود
 • NRF24L01P V1.0 اوریجینال
  NRF24L01P V1.0
  CHINA
  Module
  290,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  426,000 ریال
  موجود
 • ESP-12F WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12F WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  448,000 ریال
  موجود
 • RXB6-433MHZ اوریجینال
  RXB6-433MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  584,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE  (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  630,000 ریال
  موجود
 • NRF24L01+PA+LNA اوریجینال
  NRF24L01+PA+LNA
  CHINA
  Module
  670,000 ریال
  موجود
 • NORDIC NRF51822 BLE4.0 بازسازی شده
  NORDIC NRF51822 BLE4.0
  CHINA
  Module
  718,000 ریال
  موجود
 • BT-201 BLUETOOTH MODULE اوریجینال
  BT-201 BLUETOOTH MODULE
  CHINA
  Module
  804,000 ریال
  موجود
 • ESP32-WROVER-IE اوریجینال
  ESP32-WROVER-IE
  CHINA
  Module
  1,254,000 ریال
  موجود
 • NEO-7M-0-000 کپی
  NEO-7M-0-000
  u-blox
  Module
  1,262,000 ریال
  موجود
 • RA-02 BOARD اوریجینال
  RA-02 BOARD
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  1,310,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  1,840,000 ریال
  موجود
 • M66FB-03-STD اوریجینال
  M66FB-03-STD
  Quectel Wireless Solutions
  Module
  1,870,000 ریال
  موجود
 • ESP32-CAM اوریجینال
  ESP32-CAM
  CHINA
  Module
  1,880,000 ریال
  موجود
 • RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ اوریجینال
  RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ
  Hope Microelectronics
  Module
  1,981,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  2,286,000 ریال
  موجود
 • SIM800C بازسازی شده
  SIM800C
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  تحویل 63 روزه
  سفارش دهید
 • HC-05 اوریجینال
  HC-05
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01+PA+LNA RF SMD & DIP اوریجینال
  NRF24L01+PA+LNA RF SMD & DIP
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HC-05 V2 اوریجینال
  HC-05 V2
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RFM22B-433-S2 اوریجینال
  RFM22B-433-S2
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SIM868 اوریجینال
  SIM868
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HLK-RM04 V1.0 اوریجینال
  HLK-RM04 V1.0
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 (4MB) اوریجینال
  ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 (4MB)
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NEO-6M-0-001 بازسازی شده
  NEO-6M-0-001
  u-blox
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SIM800 اوریجینال
  SIM800
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NEO-6M-0-001 کپی
  NEO-6M-0-001
  u-blox
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SYN470R اوریجینال
  SYN470R
  Synoxo International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ RECEIVER MODULE بازسازی شده
  ASK-433MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • RXM2013 MODULE اوریجینال
  RXM2013 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • HM-R433 اوریجینال
  HM-R433
  Hope Microelectronics
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • HC-05 بازسازی شده
  HC-05
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-315MHZ RECEIVER MODULE بازسازی شده
  ASK-315MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE اوریجینال
  ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE بازسازی شده
  ASK-433MHZ TRANSMITTER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ASK-433MHZ RECEIVER MODULE اوریجینال
  ASK-433MHZ RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • CDTJS-3 اوریجینال
  CDTJS-3
  Shenzhen AnBoShi Electronic
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TX-1-315MHZ اوریجینال
  TX-1-315MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RXB22-433MHZ اوریجینال
  RXB22-433MHZ
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01P V2.0 اوریجینال
  NRF24L01P V2.0
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ZR-3A اوریجینال
  ZR-3A
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید