فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  153,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  181,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  182,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  187,000 ریال
  موجود
 • AK119-433MHZ اوریجینال
  AK119-433MHZ
  CHINA
  Module
  256,000 ریال
  موجود
 • AK119-315MHZ اوریجینال
  AK119-315MHZ
  CHINA
  Module
  269,000 ریال
  موجود
 • RXB22-315MHZ اوریجینال
  RXB22-315MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  325,000 ریال
  موجود
 • RXB22-433MHZ اوریجینال
  RXB22-433MHZ
  CHINA
  Module
  330,000 ریال
  موجود
 • NRF24L01P V1.0 اوریجینال
  NRF24L01P V1.0
  CHINA
  Module
  416,000 ریال
  موجود
 • M18 BLUETOOTH MODULE اوریجینال
  M18 BLUETOOTH MODULE
  CHINA
  Module
  463,000 ریال
  موجود
 • MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE اوریجینال
  MH-M38 BLUETOOTH AUDIO RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  492,000 ریال
  موجود
 • ESP-01S MODULE اوریجینال
  ESP-01S MODULE
  CHINA
  Module
  533,000 ریال
  موجود
 • ESP-12F WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12F WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  584,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  611,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE اوریجینال
  ESP-01 MODULE
  CHINA
  Module
  632,500 ریال
  موجود
 • RXC6-315MHZ اوریجینال
  RXC6-315MHZ
  CHINA
  Module
  714,000 ریال
  موجود
 • RXC6-433MHZ اوریجینال
  RXC6-433MHZ
  CHINA
  Module
  719,000 ریال
  موجود
 • RXB6-433MHZ اوریجینال
  RXB6-433MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  800,000 ریال
  موجود
 • ESP-12F WIFI MODULE  (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP-12F WIFI MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  918,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE  (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  925,000 ریال
  موجود
 • NRF24L01+PA+LNA اوریجینال
  NRF24L01+PA+LNA
  CHINA
  Module
  977,500 ریال
  موجود
 • BLUETOOTH AUDIO WITH USB اوریجینال
  BLUETOOTH AUDIO WITH USB
  CHINA
  Module
  1,083,000 ریال
  موجود
 • BT-201 BLUETOOTH MODULE اوریجینال
  BT-201 BLUETOOTH MODULE
  CHINA
  Module
  1,096,000 ریال
  موجود
 • ESP32-WROOM-32U اوریجینال
  ESP32-WROOM-32U
  Espressif Systems
  Module
  1,371,000 ریال
  موجود
 • ESP32-WROOM-32E-N4 (4MB) اوریجینال
  ESP32-WROOM-32E-N4 (4MB)
  Espressif Systems
  Module
  1,555,000 ریال
  موجود
 • NEO-7M-0-000 کپی
  NEO-7M-0-000
  u-blox
  Module
  1,673,000 ریال
  موجود
 • RA-02 اوریجینال
  RA-02
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  1,813,000 ریال
  موجود
 • ESP32-WROVER-IE اوریجینال
  ESP32-WROVER-IE
  Espressif Systems
  Module
  1,844,000 ریال
  موجود
 • ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 (4MB) اوریجینال
  ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 (4MB)
  Espressif Systems
  Module
  1,864,000 ریال
  موجود
 • RFM22B-433-S2 اوریجینال
  RFM22B-433-S2
  Hope Microelectronics
  Module
  2,268,000 ریال
  موجود
 • SIM800A اوریجینال
  SIM800A
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  2,458,000 ریال
  موجود
 • HC-04+ BOARD اوریجینال
  HC-04+ BOARD
  CHINA
  Module
  2,478,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 24MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  2,680,000 ریال
  موجود
 • HC-08 اوریجینال
  HC-08
  CHINA
  Module
  2,684,000 ریال
  موجود
 • RFM95W LORA WIRELESS 868MHZ اوریجینال
  RFM95W LORA WIRELESS 868MHZ
  CHINA
  Module
  2,729,000 ریال
  موجود
 • RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ اوریجینال
  RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ
  Hope Microelectronics
  Module
  2,951,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  4,084,000 ریال
  موجود
 • SIM868 اوریجینال
  SIM868
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  4,235,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 V1.0 اوریجینال
  HLK-RM04 V1.0
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  6,139,000 ریال
  موجود
 • TR1000 اوریجینال
  TR1000
  Murata Manufacturing Co
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • JS7688-CORE-BOARD اوریجینال
  JS7688-CORE-BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AP6398SV اوریجینال
  AP6398SV
  AMPAK Technology Inc
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • EC200U-EU اوریجینال
  EC200U-EU
  Quectel Wireless Solutions
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • E31-TTL-1W اوریجینال
  E31-TTL-1W
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • CSR57E6 اوریجینال
  CSR57E6
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • XL-01M اوریجینال
  XL-01M
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • E22-900T22S1B اوریجینال
  E22-900T22S1B
  Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • RA-02 BOARD اوریجینال
  RA-02 BOARD
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید