فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  77,000 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  102,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  111,000 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ ) R/W
  CHINA
  Module
  248,000 ریال
  موجود
 • RFID-RC522 اوریجینال
  RFID-RC522
  CHINA
  Board
  637,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE(AI THINKER) اوریجینال
  ESP-01 MODULE(AI THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  885,000 ریال
  موجود
 • NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER
  XPower (Singapore)
  Board
  1,267,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CH340) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CH340)
  CHINA
  Module
  1,525,000 ریال
  موجود
 • REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ
  CHINA
  Module
  1,584,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-6MV2 GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-6MV2 GPS MODULE
  CHINA
  Module
  1,812,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102)
  CHINA
  Module
  1,921,000 ریال
  موجود
 • USB RFID READER 13.56MHZ اوریجینال
  USB RFID READER 13.56MHZ
  CHINA
  Board
  2,745,000 ریال
  موجود
 • USB RFID READER 125KHZ اوریجینال
  USB RFID READER 125KHZ
  CHINA
  Board
  2,764,000 ریال
  موجود
 • SIM800L GPRS BOARD اوریجینال
  SIM800L GPRS BOARD
  CHINA
  Module
  2,820,000 ریال
  موجود
 • SIM800L GPRS BOARD (BLUE) اوریجینال
  SIM800L GPRS BOARD (BLUE)
  CHINA
  Module
  2,821,000 ریال
  موجود
 • NRF51XX EVALUATION BOARD اوریجینال
  NRF51XX EVALUATION BOARD
  XPower (Singapore)
  Board
  3,323,000 ریال
  موجود
 • ESP32-CAM اوریجینال
  ESP32-CAM
  CHINA
  Module
  3,464,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  3,589,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 TEST BOARD اوریجینال
  HLK-RM04 TEST BOARD
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  3,870,000 ریال
  موجود
 • A9G اوریجینال
  A9G
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  4,750,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROVER BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROVER BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  4,812,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-M8M GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-M8M GPS MODULE
  CHINA
  Module
  6,187,000 ریال
  موجود
 • SIM808 BOARD + ANTENNA اوریجینال
  SIM808 BOARD + ANTENNA
  CHINA
  Module
  9,719,000 ریال
  موجود
 • SKY73208-11 اوریجینال
  SKY73208-11
  Skyworks Solutions, Inc
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • FREENOVE ESP32-S3-WROOM CAM BOARD اوریجینال
  FREENOVE ESP32-S3-WROOM CAM BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • INTERFACE BOARD FOR HC-05 اوریجینال
  INTERFACE BOARD FOR HC-05
  IRAN
  Board
  تحویل 40 روزه 56,000 ریال
  سفارش دهید
 • NRF51822 BLUETOOTH 4.0 MODULE V1 اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH 4.0 MODULE V1
  XPower (Singapore)
  Board
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • 125KHZ RFID (FLAT) اوریجینال
  125KHZ RFID (FLAT)
  CHINA
  Module
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • UHF RFID TAG STICKER اوریجینال
  UHF RFID TAG STICKER
  CHINA
  Board
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RF ID TAG اوریجینال
  RF ID TAG
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATA5577 اوریجینال
  ATA5577
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI SD CARD SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI SD CARD SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • SMART REMOTE CONTROL 315 اوریجینال
  SMART REMOTE CONTROL 315
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • REMOTE CONTROL 8 CHANNELS 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL 8 CHANNELS 315MHZ
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • RFID RDM6300 اوریجینال
  RFID RDM6300
  CHINA
  Module
  438,000 ریال
  تحویل 40 روزه 430,000 ریال
  سفارش دهید
 • EM-18NE اوریجینال
  EM-18NE
  IRAN
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD
  CHINA
  Module
  533,000 ریال
  تحویل 40 روزه 523,000 ریال
  سفارش دهید
 • RECEIVER MODULE 315MHZ (PT2272) اوریجینال
  RECEIVER MODULE 315MHZ (PT2272)
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AT88RF04C-MX1G اوریجینال
  AT88RF04C-MX1G
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • GFSK MODULE -2.4GHZ+USB DONGLE اوریجینال
  GFSK MODULE -2.4GHZ+USB DONGLE
  NXP Semiconductors
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • 2-CHANNEL 433MHZ RF RECEIVER اوریجینال
  2-CHANNEL 433MHZ RF RECEIVER
  IRAN
  Board
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • NRF52810 MODULE اوریجینال
  NRF52810 MODULE
  XPower (Singapore)
  Board
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • RF01D-ID3 اوریجینال
  RF01D-ID3
  IRAN
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • EM-19 اوریجینال
  EM-19
  IRAN
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI DS18B20 SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI DS18B20 SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید