فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • FIBER WASHER TO-220 اوریجینال
  FIBER WASHER TO-220
  CHINA
  Washer
  812 ریال
  موجود
 • TRANSISTOR INSULATING BUSH TO-220 اوریجینال
  TRANSISTOR INSULATING BUSH TO-220
  CHINA
  Screen
  1,100 ریال
  موجود
 • SILICONE INSULATOR TO-220 اوریجینال
  SILICONE INSULATOR TO-220
  CHINA
  Screen
  1,600 ریال
  موجود
 • TRANSISTOR INSULATING BUSH TO-247 (TO-3P) اوریجینال
  TRANSISTOR INSULATING BUSH TO-247 (TO-3P)
  CHINA
  Washer
  2,150 ریال
  موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,450 ریال
  موجود
 • SILICONE INSULATOR TO-247 (TO-3P) اوریجینال
  SILICONE INSULATOR TO-247 (TO-3P)
  CHINA
  Screen
  4,890 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,090 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,200 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  5,350 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  5,870 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  5,870 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  CHINA
  Radial
  5,950 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  6,700 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  6,740 ریال
  موجود
 • FUSE 500MA SMD (0805) RESETABLE اوریجینال
  FUSE 500MA SMD (0805) RESETABLE
  Bourns Inc
  0805
  6,880 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  7,790 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 1% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 1%
  CHINA
  0805
  8,100 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 750MA (1206) 6V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 750MA (1206) 6V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  8,280 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 1.5A (1206) 6V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 1.5A (1206) 6V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  8,720 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 500MA (1206) 13.2V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 500MA (1206) 13.2V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  9,080 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 200MA (1206) 24V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 200MA (1206) 24V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  9,100 ریال
  موجود
 • NTC 10K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 10K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  10,500 ریال
  موجود
 • FUSE 1.1A SMD (0805) BOURNS اوریجینال
  FUSE 1.1A SMD (0805) BOURNS
  Bourns Inc
  0805
  10,500 ریال
  موجود
 • NTC 100K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 100K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  10,700 ریال
  موجود
 • HEAT SINK TO-220 S اوریجینال
  HEAT SINK TO-220 S
  IRAN
  Heat Sink
  11,000 ریال
  10,500 ریال
  موجود
 • RXEF090 اوریجینال
  RXEF090
  TE Connectivity
  Radial
  11,200 ریال
  موجود
 • NTC 1K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 1K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,700 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 2A (1206) 6V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 2A (1206) 6V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  12,200 ریال
  موجود
 • NTC 5K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 5K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  12,300 ریال
  موجود
 • HEAT SINK TO-220 B1 اوریجینال
  HEAT SINK TO-220 B1
  IRAN
  Heat Sink
  25,200 ریال
  24,000 ریال
  موجود
 • LM75CIM-5 اوریجینال
  LM75CIM-5
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  85,100 ریال
  موجود
 • LM335 اوریجینال
  LM335
  STMicroelectronics
  TO-92
  107,000 ریال
  موجود
 • DS1820 بازسازی شده
  DS1820
  Dallas Semiconductor
  TO-92
  225,000 ریال
  221,000 ریال
  موجود
 • DS1820 اوریجینال
  DS1820
  Dallas Semiconductor
  TO-92
  251,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 اوریجینال
  DS18B20
  Dallas Semiconductor
  TO-92
  532,000 ریال
  موجود
 • TEC1-12704 MODULE اوریجینال
  TEC1-12704 MODULE
  CHINA
  Module
  765,000 ریال
  موجود
 • TEC1-12706 MODULE اوریجینال
  TEC1-12706 MODULE
  CHINA
  Module
  810,000 ریال
  موجود
 • TEC1-12708 MODULE اوریجینال
  TEC1-12708 MODULE
  CHINA
  Module
  1,028,000 ریال
  موجود
 • TEC1-12709 MODULE اوریجینال
  TEC1-12709 MODULE
  CHINA
  Module
  1,103,000 ریال
  موجود
 • TEC1-12710 MODULE اوریجینال
  TEC1-12710 MODULE
  CHINA
  Module
  1,118,000 ریال
  موجود
 • TEC1-12715 MODULE اوریجینال
  TEC1-12715 MODULE
  CHINA
  Module
  1,259,000 ریال
  موجود
 • AD595AQ اوریجینال
  AD595AQ
  Analog Devices
  CDIP-14
  7,051,000 ریال
  6,910,000 ریال
  موجود
 • WASHER 3MM اوریجینال
  WASHER 3MM
  IRAN
  Washer
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 5KOHM ±1% اوریجینال
  NTC 5KOHM ±1%
  CHINA
  Radial
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • MICA TRANSISTOR INSULATORS TO-220 اوریجینال
  MICA TRANSISTOR INSULATORS TO-220
  CHINA
  Screen
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MICA TRANSISTOR INSULATORS TO-247 اوریجینال
  MICA TRANSISTOR INSULATORS TO-247
  CHINA
  Screen
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  تحویل 20 روزه 3,390 ریال
  سفارش دهید
 • NTC 10K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  تحویل 20 روزه 3,920 ریال
  سفارش دهید