فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
مرتب سازی
 • CJ78L05 کپی
  CJ78L05
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-89
  8,020 ریال
  موجود
 • TL431ALP کپی
  TL431ALP
  Wing Shing International
  TO-92
  8,390 ریال
  موجود
 • WS78L05ACZ کپی
  WS78L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  10,500 ریال
  موجود
 • WS78L09ACZ کپی
  WS78L09ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  12,500 ریال
  موجود
 • LTC4054ES5-4.2 (HIGH COPY) کپی
  LTC4054ES5-4.2 (HIGH COPY)
  Linear Technology
  SOT-23-5 (SC-74A)
  12,800 ریال
  موجود
 • 78L12 اوریجینال
  78L12
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  13,700 ریال
  موجود
 • AMS1117-5.0 کپی
  AMS1117-5.0
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  14,300 ریال
  موجود
 • L78M05CDT کپی
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  17,700 ریال
  موجود
 • AMS1117-3.3 کپی
  AMS1117-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  19,000 ریال
  موجود
 • AMS1117-2.5 کپی
  AMS1117-2.5
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  19,200 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.8 کپی
  AMS1117-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  20,000 ریال
  موجود
 • L78L05ACZ اوریجینال
  L78L05ACZ
  STMicroelectronics
  TO-92
  20,100 ریال
  موجود
 • BS-7 اوریجینال
  BS-7
  CHINA
  Connector
  20,800 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-1.8 کپی
  AMS1117CD-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  20,900 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.2 کپی
  AMS1117-1.2
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  21,200 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ اوریجینال
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  23,300 ریال
  موجود
 • MC34063AP1 کپی
  MC34063AP1
  CHINA
  DIP-8
  23,400 ریال
  موجود
 • L78M12CDT کپی
  L78M12CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  23,500 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-3.3 کپی
  AMS1117CD-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  25,200 ریال
  موجود
 • AIC1734-33CXA کپی
  AIC1734-33CXA
  Analog Integrations Corporation
  SOT-89
  26,500 ریال
  موجود
 • L78M15CDT کپی
  L78M15CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  27,300 ریال
  موجود
 • LD1086V50 اوریجینال
  LD1086V50
  STMicroelectronics
  TO-220
  28,000 ریال
  موجود
 • LM317MDT کپی
  LM317MDT
  Jiangsu Changjiang Electronics
  TO-252 (D-PAK)
  29,400 ریال
  موجود
 • LR44/A76 اوریجینال
  LR44/A76
  CHINA
  Circular
  30,000 ریال
  موجود
 • HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY اوریجینال
  HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY
  Holtek Semiconductor
  SOT-23-5 (SC-74A)
  30,200 ریال
  موجود
 • L78L05ACUTR اوریجینال
  L78L05ACUTR
  STMicroelectronics
  SOT-89
  32,400 ریال
  موجود
 • L78M05CDT اوریجینال
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  35,700 ریال
  موجود
 • L7806CV کپی
  L7806CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  37,800 ریال
  موجود
 • HT7550-2 اوریجینال
  HT7550-2
  Holtek Semiconductor
  SOT-89
  37,800 ریال
  موجود
 • TL431ACD اوریجینال
  TL431ACD
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  38,000 ریال
  موجود
 • MC78M12CDT اوریجینال
  MC78M12CDT
  ON Semiconductor
  TO-252 (D-PAK)
  38,500 ریال
  موجود
 • HT7533-2 اوریجینال
  HT7533-2
  Holtek Semiconductor
  SOT-89
  38,700 ریال
  موجود
 • L78M15CDT اوریجینال
  L78M15CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  46,000 ریال
  موجود
 • L7805CV کپی
  L7805CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  47,800 ریال
  موجود
 • UC3844BD1 اوریجینال
  UC3844BD1
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  48,500 ریال
  موجود
 • L7808CV کپی
  L7808CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  48,800 ریال
  موجود
 • MC34063ACD اوریجینال
  MC34063ACD
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  48,900 ریال
  موجود
 • L7815CV کپی
  L7815CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  49,000 ریال
  موجود
 • LM317LZ (ST) اوریجینال
  LM317LZ (ST)
  STMicroelectronics
  TO-92
  49,500 ریال
  موجود
 • L7812CV کپی
  L7812CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  51,100 ریال
  موجود
 • LM317LD اوریجینال
  LM317LD
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  51,400 ریال
  موجود
 • LM317T کپی
  LM317T
  STMicroelectronics
  TO-220
  52,100 ریال
  موجود
 • L7812CD2T کپی
  L7812CD2T
  STMicroelectronics
  TO-263AB (D2PAK)
  52,700 ریال
  موجود
 • L7805CV اوریجینال
  L7805CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  52,900 ریال
  موجود
 • TL494CDR اوریجینال
  TL494CDR
  Texas Instruments
  SO-16
  53,600 ریال
  موجود
 • MIC38C43YMM اوریجینال
  MIC38C43YMM
  Micrel, Inc
  SO-8 (SOP-8)
  54,700 ریال
  موجود
 • SPX5205M5-L-5-0/TR اوریجینال
  SPX5205M5-L-5-0/TR
  Sipex Corporation
  SOT-23-5 (SC-74A)
  55,000 ریال
  موجود
 • L7809CV کپی
  L7809CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  56,500 ریال
  موجود