فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,810 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,510 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,630 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  5,840 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,350 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,350 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  CHINA
  Radial
  6,510 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  7,100 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  7,240 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  7,500 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  8,200 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  8,200 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  8,410 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 1% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 1%
  CHINA
  0805
  9,100 ریال
  موجود
 • NTC 501-5M اوریجینال
  NTC 501-5M
  CHINA
  Radial
  9,500 ریال
  موجود
 • NTC 202-5M اوریجینال
  NTC 202-5M
  CHINA
  Radial
  9,700 ریال
  موجود
 • NTC 503-5M اوریجینال
  NTC 503-5M
  SEMITEC Corporation
  Radial
  10,000 ریال
  موجود
 • NTC 10K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 10K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,400 ریال
  موجود
 • NTC 100K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 100K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,600 ریال
  موجود
 • NTC 1K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 1K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  12,600 ریال
  موجود
 • NTC 5D9 اوریجینال
  NTC 5D9
  CHINA
  Radial
  13,100 ریال
  موجود
 • NTC 5K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 5K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  13,300 ریال
  موجود
 • NTC 1K 1% اوریجینال
  NTC 1K 1%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  39,400 ریال
  موجود
 • LM335 اوریجینال
  LM335
  STMicroelectronics
  TO-92
  114,000 ریال
  موجود
 • LM75CIM-5 اوریجینال
  LM75CIM-5
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  123,000 ریال
  موجود
 • DS1820 بازسازی شده
  DS1820
  Dallas Semiconductor
  TO-92
  545,000 ریال
  موجود
 • AD595AQ اوریجینال
  AD595AQ
  Analog Devices
  CDIP-14
  9,500,000 ریال
  موجود
 • NTC 5KOHM ±1% اوریجینال
  NTC 5KOHM ±1%
  CHINA
  Radial
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 47 OHM اوریجینال
  NTC 47 OHM
  CHINA
  1206
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 100K 1% اوریجینال
  NTC 100K 1%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10K 1% اوریجینال
  NTC 10K 1%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 223-5M اوریجینال
  NTC 223-5M
  CHINA
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MF58-103F3950 کپی
  MF58-103F3950
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10D9 اوریجینال
  NTC 10D9
  CHINA
  Radial
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ND03R00104J اوریجینال
  ND03R00104J
  AVX Corporation
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10KOHM ±1% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±1%
  CHINA
  Radial
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 1K 5% اوریجینال
  NTC 1K 5%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 270 اوریجینال
  NTC 270
  CHINA
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 20KOHM ±1% اوریجینال
  NTC 20KOHM ±1%
  CHINA
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ERT-J1VA220J اوریجینال
  ERT-J1VA220J
  Panasonic Corporation
  0603
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • 103AT-2-NTC اوریجینال
  103AT-2-NTC
  SEMITEC Corporation
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC-10D-15KBC کپی
  NTC-10D-15KBC
  Mayloon Electronic Co., Ltd
  Radial
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • NTCS0805E3334JHT اوریجینال
  NTCS0805E3334JHT
  Vishay
  SMD(0805)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10D-20 اوریجینال
  NTC 10D-20
  CHINA
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTCLE100E3102HB0 اوریجینال
  NTCLE100E3102HB0
  Vishay
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTHS1206N02N1002KR اوریجینال
  NTHS1206N02N1002KR
  CHINA
  1206
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید