فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • AM2302 اوریجینال
  AM2302
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  1,220,000 ریال
  موجود
 • HIH-4000-003 اوریجینال
  HIH-4000-003
  Honeywell International
  TO-92L
  3,024,500 ریال
  موجود
 • SHT11 اوریجینال
  SHT11
  Sensirion
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • AM2303 اوریجینال
  AM2303
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AM1001 اوریجینال
  AM1001
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SHT20 اوریجینال
  SHT20
  Sensirion
  QFN-6
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HS1101LF اوریجینال
  HS1101LF
  Humirel
  Radial
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HS1101 اوریجینال
  HS1101
  Humirel
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HTS221TR اوریجینال
  HTS221TR
  STMicroelectronics
  HLGA-6L
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • FILTER SHT اوریجینال
  FILTER SHT
  Sensirion
  Connector
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AM2301 اوریجینال
  AM2301
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SYH-1NC اوریجینال
  SYH-1NC
  Samyoung S & C Co
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SHT30-DIS-B اوریجینال
  SHT30-DIS-B
  Sensirion
  DFN-8
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AM2321 اوریجینال
  AM2321
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SHT31-DIS-F2.5KS اوریجینال
  SHT31-DIS-F2.5KS
  Sensirion
  DFN-8
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AM2322 اوریجینال
  AM2322
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • SHT10 اوریجینال
  SHT10
  Sensirion
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HIH-4000-003 کپی
  HIH-4000-003
  Honeywell International
  TO-92L
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AM2001 اوریجینال
  AM2001
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HTU21DF اوریجینال
  HTU21DF
  Measurement Specialties
  DFN-6
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 2322 691 90001 اوریجینال
  2322 691 90001
  Philips Semiconductor
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MICS-6814 اوریجینال
  MICS-6814
  SGX Sensortech
  SMD 5x7mm
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • SHT25 اوریجینال
  SHT25
  Sensirion
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AM2305 اوریجینال
  AM2305
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HPP845E131R4 اوریجینال
  HPP845E131R4
  Measurement Specialties
  DFN-6
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • SHT85 اوریجینال
  SHT85
  Sensirion
  SIP-4
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • SHT15 اوریجینال
  SHT15
  Sensirion
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SHT11 بازسازی شده
  SHT11
  Sensirion
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HIH8121-021-001 اوریجینال
  HIH8121-021-001
  Honeywell International
  SIP-4
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • HTUF3535PVBM اوریجینال
  HTUF3535PVBM
  TE Connectivity
  Module
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • HYT939 اوریجینال
  HYT939
  Innovative Sensor Technology IST.
  Module
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • TGS3870-B00 اوریجینال
  TGS3870-B00
  Figaro Engineering Inc.
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • HYT221 اوریجینال
  HYT221
  Innovative Sensor Technology IST.
  Module
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • SHT75 اوریجینال
  SHT75
  Sensirion
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید