فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ACS712ELCTR-20A-T اوریجینال
  ACS712ELCTR-20A-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  530,000 ریال
  موجود
 • ACS712ELCTR-05B-T اوریجینال
  ACS712ELCTR-05B-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  781,000 ریال
  موجود
 • ACS758LCB-050B-PFF-T اوریجینال
  ACS758LCB-050B-PFF-T
  Allegro Microsystems
  CB-5 PFF
  3,961,000 ریال
  موجود
 • IR2172S بازسازی شده
  IR2172S
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS712EL-30A بازسازی شده
  ACS712EL-30A
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS723LLCTR-20AB-T اوریجینال
  ACS723LLCTR-20AB-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS710KLATR-6BB-T2,3 اوریجینال
  ACS710KLATR-6BB-T2,3
  Allegro Microsystems
  SO-16
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • ACS710TKLA-12CB بازسازی شده
  ACS710TKLA-12CB
  Allegro Microsystems
  SOW-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS712ELCTR-30A-T اوریجینال
  ACS712ELCTR-30A-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ACS711EEXLT-15AB-T اوریجینال
  ACS711EEXLT-15AB-T
  Allegro Microsystems
  WFQFN -12
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS758ECB-200B-PFF-T اوریجینال
  ACS758ECB-200B-PFF-T
  Allegro Microsystems
  CB-5 PFF
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS710KLATR-12CB-T اوریجینال
  ACS710KLATR-12CB-T
  Allegro Microsystems
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS714ELCTR-30A-T اوریجینال
  ACS714ELCTR-30A-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS710TKLA-12CB اوریجینال
  ACS710TKLA-12CB
  Allegro Microsystems
  SOW-16
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • ACS709LLF-6BB-T اوریجینال
  ACS709LLF-6BB-T
  Allegro Microsystems
  SSOP-24
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LTS6-NP بازسازی شده
  LTS6-NP
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MLX91217LVA-ACA-003-SP اوریجینال
  MLX91217LVA-ACA-003-SP
  Melexis Technologies
  SSO-4
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • ACS724LLCTR-50AB-T اوریجینال
  ACS724LLCTR-50AB-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • FHS40-P/SP600 اوریجینال
  FHS40-P/SP600
  LEM Components
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS710KLATR-25CB-T اوریجینال
  ACS710KLATR-25CB-T
  Allegro Microsystems
  SOW-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ACS730KLCTR-20AB-T اوریجینال
  ACS730KLCTR-20AB-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LTS25-NP بازسازی شده
  LTS25-NP
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS723LLCTR-40AB-T اوریجینال
  ACS723LLCTR-40AB-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 48 روزه
  سفارش دهید
 • MLX91209LVA-CAA-002-SP اوریجینال
  MLX91209LVA-CAA-002-SP
  Melexis Technologies
  SSO-4
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • ACS758LCB-100U-PFF-T اوریجینال
  ACS758LCB-100U-PFF-T
  Allegro Microsystems
  CB-5 PFF
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ACB754LCB-100 اوریجینال
  ACB754LCB-100
  Allegro Microsystems
  CB-5 PFF
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CSCA0100A000B15B01 اوریجینال
  CSCA0100A000B15B01
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LAH100-P بازسازی شده
  LAH100-P
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LA100-P اوریجینال
  LA100-P
  LEM Components
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ACS758KCB-150U-PFF-T اوریجینال
  ACS758KCB-150U-PFF-T
  Allegro Microsystems
  CB-5 PFF
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CSCA0050A000B15B01 اوریجینال
  CSCA0050A000B15B01
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HTP25NP بازسازی شده
  HTP25NP
  Telcon Ltd
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • CSNE151-005 بازسازی شده
  CSNE151-005
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HAS600-S اوریجینال
  HAS600-S
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS758LCB-100B-PFF-T اوریجینال
  ACS758LCB-100B-PFF-T
  Allegro Microsystems
  CB-5 PFF
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ACS711ELCTR-12AB-T اوریجینال
  ACS711ELCTR-12AB-T
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LA55-P اوریجینال
  LA55-P
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LTS6-NP اوریجینال
  LTS6-NP
  LEM Components
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LA50-P بازسازی شده
  LA50-P
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CSNF161 اوریجینال
  CSNF161
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CASR 25-NP اوریجینال
  CASR 25-NP
  LEM Components
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • LTS15-NP اوریجینال
  LTS15-NP
  LEM Components
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • CAS 25-NP اوریجینال
  CAS 25-NP
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CAS 6-NP اوریجینال
  CAS 6-NP
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HAS100-S اوریجینال
  HAS100-S
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HAIS50-P اوریجینال
  HAIS50-P
  LEM Components
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • LTS25-NP اوریجینال
  LTS25-NP
  LEM Components
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HECS 50 بازسازی شده
  HECS 50
  Telcon Ltd
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید