فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • TTP223-BA6 کپی
  TTP223-BA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  24,000 ریال
  موجود
 • TTP223-BA6 اوریجینال
  TTP223-BA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  45,000 ریال
  موجود
 • BS813A-1 اوریجینال
  BS813A-1
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  94,800 ریال
  موجود
 • TS04 اوریجینال
  TS04
  touchSEMI
  SO-14
  134,000 ریال
  موجود
 • BS818A-2 اوریجینال
  BS818A-2
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  160,000 ریال
  موجود
 • TS02N اوریجینال
  TS02N
  CHINA
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • IQS227AS-00000000-TSR اوریجینال
  IQS227AS-00000000-TSR
  Azoteq (Pty) Ltd
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 48 روزه
  سفارش دهید
 • TS08N اوریجینال
  TS08N
  Huayue Microelectronics Co
  SO-24
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT1011-MAH اوریجینال
  AT42QT1011-MAH
  Atmel Corporation
  UDFN-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TS08NC اوریجینال
  TS08NC
  AD Semiconductor Confidential
  SO-24
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SC09A اوریجینال
  SC09A
  CHINA
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TTP224B-RO8N اوریجینال
  TTP224B-RO8N
  Tontek Design Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TT6061B اوریجینال
  TT6061B
  Tontek Design Technology
  DIP-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TT6061A اوریجینال
  TT6061A
  Tontek Design Technology
  DIP-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BS816A-1 اوریجینال
  BS816A-1
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TTP229-BSF اوریجینال
  TTP229-BSF
  Tontek Design Technology
  SSOP-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • IQS316QNR اوریجینال
  IQS316QNR
  Azoteq (Pty) Ltd
  QFN-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BS812A-1 اوریجینال
  BS812A-1
  Holtek Semiconductor
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BS804C اوریجینال
  BS804C
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • QT301-IS بازسازی شده
  QT301-IS
  Atmel Corporation
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BS802C اوریجینال
  BS802C
  Holtek Semiconductor
  SOW-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TTP224B-BSB اوریجینال
  TTP224B-BSB
  Tontek Design Technology
  SSOP-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • BS814A-1 اوریجینال
  BS814A-1
  Holtek Semiconductor
  MSOP-10
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • WTC6208BSI اوریجینال
  WTC6208BSI
  Kangmu Sheng Electronics
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT1010-TSHR اوریجینال
  AT42QT1010-TSHR
  Atmel Corporation
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • MPR121QR2 اوریجینال
  MPR121QR2
  Freescale Semiconductor
  QFN-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BS801C اوریجینال
  BS801C
  Holtek Semiconductor
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • QT100-ISG اوریجینال
  QT100-ISG
  Atmel Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • WTC6508BSI اوریجینال
  WTC6508BSI
  Kangmu Sheng Electronics
  SO-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • QT100A-ISG اوریجینال
  QT100A-ISG
  Atmel Corporation
  WSON-6
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT1070-SSU اوریجینال
  AT42QT1070-SSU
  Atmel Corporation
  SO-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • QT1081-ISG اوریجینال
  QT1081-ISG
  Atmel Corporation
  QFN-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • QT60240-ISG اوریجینال
  QT60240-ISG
  Atmel Corporation
  MLF-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ANSG08SH اوریجینال
  ANSG08SH
  AD Semiconductor Confidential
  SOP-16
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT1040-MMH اوریجینال
  AT42QT1040-MMH
  Atmel Corporation
  VQFN-20
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • QT1080-IS48G اوریجینال
  QT1080-IS48G
  Atmel Corporation
  SSOP-48
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT1011-TSHR بازسازی شده
  AT42QT1011-TSHR
  Atmel Corporation
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • QT1101 اوریجینال
  QT1101
  Atmel Corporation
  QFN-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • QT60160-ISG اوریجینال
  QT60160-ISG
  Atmel Corporation
  MLF-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT1012-TSHR اوریجینال
  AT42QT1012-TSHR
  Atmel Corporation
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MTCH105-I/ST اوریجینال
  MTCH105-I/ST
  Microchip Technology
  TSSOP-14
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • STMPE16M31PXQTR اوریجینال
  STMPE16M31PXQTR
  STMicroelectronics
  QFN-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MTCH102-I/MS اوریجینال
  MTCH102-I/MS
  Microchip Technology
  MSOP-8
  تحویل 120 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT2160-MMU اوریجینال
  AT42QT2160-MMU
  Atmel Corporation
  MLF-28
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • FDC1004DGSR اوریجینال
  FDC1004DGSR
  Texas Instruments
  VSSOP-10
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT1011-TSHR اوریجینال
  AT42QT1011-TSHR
  Atmel Corporation
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AT42QT1111-AU اوریجینال
  AT42QT1111-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • STMPE16M31QTR اوریجینال
  STMPE16M31QTR
  STMicroelectronics
  QFN-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید