فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KEY PCB-800023 اوریجینال
  KEY PCB-800023
  Atmel Corporation
  Board
  286,000 ریال
  موجود
 • PCB800099-V.6 اوریجینال
  PCB800099-V.6
  Atmel Corporation
  Board
  3,974,000 ریال
  موجود
 • AVR TARGET BOARD اوریجینال
  AVR TARGET BOARD
  CHINA
  Board
  تحویل 20 روزه 1 یوان
  سفارش دهید
 • ATMEGA64A TO DIP-JTAG CONVERTER اوریجینال
  ATMEGA64A TO DIP-JTAG CONVERTER
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ABH164AT اوریجینال
  ABH164AT
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,152,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AQ اوریجینال
  ABH164AQ
  IRAN
  Board
  تحویل 20 روزه 1,392,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AB اوریجینال
  ABH164AB
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,428,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AL اوریجینال
  ABH164AL
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,460,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AM اوریجینال
  ABH164AM
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,524,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AN اوریجینال
  ABH164AN
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,560,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AR اوریجینال
  ABH164AR
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,584,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AT اوریجینال
  ABH128AT
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,810,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AQ اوریجینال
  ABH128AQ
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,920,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AL اوریجینال
  ABH128AL
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,932,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AB اوریجینال
  ABH128AB
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,953,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AR اوریجینال
  ABH128AR
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 2,064,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AM اوریجینال
  ABH128AM
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 2,124,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH128AN اوریجینال
  ABH128AN
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 2,328,000 ریال
  سفارش دهید
 • AMIRKIT AK1 اوریجینال
  AMIRKIT AK1
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AMIRKIT AK1 V1.2 اوریجینال
  AMIRKIT AK1 V1.2
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA64A TO DIP اوریجینال
  ATMEGA64A TO DIP
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AVR EVALUATION BOARD اوریجینال
  AVR EVALUATION BOARD
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AMIRKIT AK5 اوریجینال
  AMIRKIT AK5
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA128A TO DIP اوریجینال
  ATMEGA128A TO DIP
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ATAVRXPLAIN اوریجینال
  ATAVRXPLAIN
  Atmel Corporation
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ATAVRDB101 اوریجینال
  ATAVRDB101
  Atmel Corporation
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ATEVK1104 اوریجینال
  ATEVK1104
  Atmel Corporation
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید