فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
مرتب سازی
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,810 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,510 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,630 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  5,840 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,350 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,350 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  CHINA
  Radial
  6,510 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  6,750 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  7,000 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  7,240 ریال
  موجود
 • NTC 501-5M اوریجینال
  NTC 501-5M
  CHINA
  Radial
  7,500 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  7,500 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  8,200 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  8,200 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 1% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 1%
  CHINA
  0805
  9,100 ریال
  موجود
 • LDR MLG5516 اوریجینال
  LDR MLG5516
  Mobicon Electronic Component
  Radial
  9,370 ریال
  موجود
 • NTC 202-5M اوریجینال
  NTC 202-5M
  CHINA
  Radial
  9,700 ریال
  موجود
 • NTC 5D9 اوریجینال
  NTC 5D9
  CHINA
  Radial
  10,800 ریال
  موجود
 • NTC 10D9 اوریجینال
  NTC 10D9
  CHINA
  Radial
  10,900 ریال
  موجود
 • NTC 10K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 10K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,400 ریال
  موجود
 • NTC 100K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 100K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,600 ریال
  موجود
 • NTC 1K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 1K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  12,600 ریال
  موجود
 • NTC 5K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 5K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  13,300 ریال
  موجود
 • EM-6022P اوریجینال
  EM-6022P
  Soberton Inc
  Cylindrical
  16,000 ریال
  موجود
 • PT19-21B/L41/TR8 اوریجینال
  PT19-21B/L41/TR8
  Everlight Electronics
  0603
  17,200 ریال
  موجود
 • PT19-21C/L41/TR8 اوریجینال
  PT19-21C/L41/TR8
  Everlight Electronics
  0603
  17,300 ریال
  موجود
 • PT17-21C/L41/TR8 اوریجینال
  PT17-21C/L41/TR8
  Everlight Electronics
  0805
  17,300 ریال
  موجود
 • PT17-21B/L41/TR8 اوریجینال
  PT17-21B/L41/TR8
  Everlight Electronics
  0805
  18,100 ریال
  موجود
 • MICROPHONE 60DB اوریجینال
  MICROPHONE 60DB
  CHINA
  Cylindrical
  22,300 ریال
  موجود
 • TTP223-BA6 کپی
  TTP223-BA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  23,700 ریال
  موجود
 • UGN3503 کپی
  UGN3503
  Allegro Microsystems
  SSO-3
  24,700 ریال
  موجود
 • TCRT5000 کپی
  TCRT5000
  Vishay
  Module
  30,000 ریال
  موجود
 • TTP223-BA6 اوریجینال
  TTP223-BA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  33,000 ریال
  موجود
 • A3144EUA (HIGH COPY) کپی
  A3144EUA (HIGH COPY)
  Allegro Microsystems
  SSO-3
  34,000 ریال
  موجود
 • NTC 1K 1% اوریجینال
  NTC 1K 1%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  39,400 ریال
  موجود
 • ITR8307/L24 اوریجینال
  ITR8307/L24
  Everlight Electronics
  Module
  61,100 ریال
  موجود
 • VIBRATION SENSOR (5V-11000RPM) اوریجینال
  VIBRATION SENSOR (5V-11000RPM)
  CHINA
  Module
  72,000 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  73,900 ریال
  موجود
 • LDR MLG12516 اوریجینال
  LDR MLG12516
  Mobicon Electronic Component
  Radial
  77,000 ریال
  موجود
 • VIBRATION SENSOR (12000 + 2500 RPM) اوریجینال
  VIBRATION SENSOR (12000 + 2500 RPM)
  CHINA
  Module
  88,000 ریال
  موجود
 • TS02N اوریجینال
  TS02N
  CHINA
  SO-8 (SOP-8)
  88,300 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  88,400 ریال
  موجود
 • UGN3503 اوریجینال
  UGN3503
  Allegro Microsystems
  SSO-3
  89,400 ریال
  موجود
 • BS813A-1 اوریجینال
  BS813A-1
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  90,000 ریال
  موجود
 • VIBRATION SENSOR (3V-9000RPM) اوریجینال
  VIBRATION SENSOR (3V-9000RPM)
  CHINA
  Module
  94,000 ریال
  موجود
 • WATER LEVEL SENSOR اوریجینال
  WATER LEVEL SENSOR
  CHINA
  Module
  96,000 ریال
  موجود
 • LM335 اوریجینال
  LM335
  STMicroelectronics
  TO-92
  114,000 ریال
  موجود
 • CNY70 HIGH COPY کپی
  CNY70 HIGH COPY
  TEMIC Semiconductor
  Module
  115,000 ریال
  موجود