فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
مرتب سازی
 • OPTO COUNTER MODULE 5MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 5MM
  CHINA
  Module
  3.1 ریال
  موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,810 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,510 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,630 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  5,840 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,350 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,350 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  CHINA
  Radial
  6,510 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  7,100 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  7,240 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  7,500 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  8,200 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  8,200 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  8,410 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 1% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 1%
  CHINA
  0805
  9,100 ریال
  موجود
 • LDR MLG5516 اوریجینال
  LDR MLG5516
  Mobicon Electronic Component
  Radial
  9,420 ریال
  موجود
 • NTC 501-5M اوریجینال
  NTC 501-5M
  CHINA
  Radial
  9,500 ریال
  موجود
 • NTC 202-5M اوریجینال
  NTC 202-5M
  CHINA
  Radial
  9,700 ریال
  موجود
 • NTC 503-5M اوریجینال
  NTC 503-5M
  SEMITEC Corporation
  Radial
  10,000 ریال
  موجود
 • NTC 10K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 10K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,400 ریال
  موجود
 • NTC 100K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 100K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,600 ریال
  موجود
 • NTC 1K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 1K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  12,600 ریال
  موجود
 • NTC 5D9 اوریجینال
  NTC 5D9
  CHINA
  Radial
  13,100 ریال
  موجود
 • NTC 5K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 5K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  13,300 ریال
  موجود
 • MICROPHONE 60DB اوریجینال
  MICROPHONE 60DB
  CHINA
  Cylindrical
  22,200 ریال
  موجود
 • TTP223-BA6 کپی
  TTP223-BA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  24,000 ریال
  موجود
 • A3144EUA (HIGH COPY) کپی
  A3144EUA (HIGH COPY)
  Allegro Microsystems
  SSO-3
  33,600 ریال
  موجود
 • TCRT5000 کپی
  TCRT5000
  Vishay
  Module
  35,600 ریال
  موجود
 • NTC 1K 1% اوریجینال
  NTC 1K 1%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  39,400 ریال
  موجود
 • TTP223-BA6 اوریجینال
  TTP223-BA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  45,000 ریال
  موجود
 • ITR8307/L24 اوریجینال
  ITR8307/L24
  Everlight Electronics
  Module
  61,100 ریال
  موجود
 • LDR MLG12516 اوریجینال
  LDR MLG12516
  Mobicon Electronic Component
  Radial
  77,900 ریال
  موجود
 • VIBRATION SENSOR (12000 + 2500 RPM) اوریجینال
  VIBRATION SENSOR (12000 + 2500 RPM)
  CHINA
  Module
  88,000 ریال
  موجود
 • BS813A-1 اوریجینال
  BS813A-1
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  94,800 ریال
  موجود
 • WATER LEVEL SENSOR اوریجینال
  WATER LEVEL SENSOR
  CHINA
  Module
  96,000 ریال
  موجود
 • H21A1 اوریجینال
  H21A1
  Fairchild Semiconductor
  Package U
  106,000 ریال
  موجود
 • LM335 اوریجینال
  LM335
  STMicroelectronics
  TO-92
  114,000 ریال
  موجود
 • CNY70 HIGH COPY کپی
  CNY70 HIGH COPY
  TEMIC Semiconductor
  Module
  115,000 ریال
  موجود
 • D203B اوریجینال
  D203B
  PIR Sensor Co
  TO-5
  122,000 ریال
  موجود
 • LM75CIM-5 اوریجینال
  LM75CIM-5
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  123,000 ریال
  موجود
 • UGN3503 اوریجینال
  UGN3503
  Allegro Microsystems
  SSO-3
  132,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  133,000 ریال
  موجود
 • TS04 اوریجینال
  TS04
  touchSEMI
  SO-14
  134,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  136,000 ریال
  موجود
 • TCRT5000 MODULE اوریجینال
  TCRT5000 MODULE
  CHINA
  Module
  142,000 ریال
  موجود
 • FC-22 اوریجینال
  FC-22
  CHINA
  Module
  159,000 ریال
  موجود
 • BS818A-2 اوریجینال
  BS818A-2
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  160,000 ریال
  موجود
 • MQ-4 اوریجینال
  MQ-4
  Hanwei Electronics Co
  Radial
  234,000 ریال
  موجود