فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • AVR USB PROGRAMMER کپی
  AVR USB PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ABH3F030K6TK اوریجینال
  ABH3F030K6TK
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,092,000 ریال
  سفارش دهید
 • PIR MODULE 220V اوریجینال
  PIR MODULE 220V
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI V3 (CH340) اوریجینال
  WEMOS D1 MINI V3 (CH340)
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • QP8 اوریجینال
  QP8
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABH164AT اوریجینال
  ABH164AT
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,152,000 ریال
  سفارش دهید
 • ST-LINK/V2 (WITHOUT BOX) کپی
  ST-LINK/V2 (WITHOUT BOX)
  STMicroelectronics
  Programmer
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PWM MODULE اوریجینال
  PWM MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SO-16 اوریجینال
  ADP SO-16
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3 اوریجینال
  RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO PRO MINI 5V اوریجینال
  ARDUINO PRO MINI 5V
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • 8051 EVALUATION BOARD اوریجینال
  8051 EVALUATION BOARD
  CHINA
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • NRF24L01 RF BOARD V2.0 اوریجینال
  NRF24L01 RF BOARD V2.0
  XPower (Singapore)
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • USB AK103 اوریجینال
  USB AK103
  IRAN
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • WATER FLOW SENSOR YF-S201 اوریجینال
  WATER FLOW SENSOR YF-S201
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 1,230,000 ریال
  سفارش دهید
 • CH376S USB READ/WRITE MODULE اوریجینال
  CH376S USB READ/WRITE MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO NANO(CH340) WITH LGT8F328P اوریجینال
  ARDUINO NANO(CH340) WITH LGT8F328P
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2 اوریجینال
  TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 1,270,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR622QH اوریجینال
  ABR622QH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,272,000 ریال
  سفارش دهید
 • LR201 اوریجینال
  LR201
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • EPAC اوریجینال
  EPAC
  IMP, Inc
  Board
  تحویل 20 روزه 1,300,000 ریال
  سفارش دهید
 • USB TO RS232 FULL CONVETER اوریجینال
  USB TO RS232 FULL CONVETER
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • RF01D-ID3 MEMORY اوریجینال
  RF01D-ID3 MEMORY
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • AVR USB اوریجینال
  AVR USB
  IRAN
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • XH-M214 MODULE اوریجینال
  XH-M214 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • YS-38 اوریجینال
  YS-38
  CHINA
  Programmer
  تحویل 20 روزه 1,318,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABU812CB اوریجینال
  ABU812CB
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,356,000 ریال
  سفارش دهید
 • SIM800L GPRS BOARD اوریجینال
  SIM800L GPRS BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABH164AQ اوریجینال
  ABH164AQ
  IRAN
  Board
  تحویل 20 روزه 1,392,000 ریال
  سفارش دهید
 • USB TO RS232 اوریجینال
  USB TO RS232
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • NE555 PWM CONTROLLER 10A اوریجینال
  NE555 PWM CONTROLLER 10A
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 1,423,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AB اوریجینال
  ABH164AB
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,428,000 ریال
  سفارش دهید
 • REMOTE CONTROL 6 CHANNELS 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL 6 CHANNELS 315MHZ
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • USB-BLASTER REV.C کپی
  USB-BLASTER REV.C
  Intel Corporation
  Programmer
  تحویل 20 روزه 1,439,000 ریال
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 WIFI اوریجینال
  WEMOS D1 WIFI
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 1,455,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AL اوریجینال
  ABH164AL
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,460,000 ریال
  سفارش دهید
 • EM-18 MODULE اوریجینال
  EM-18 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • MAGIC CONVERTER اوریجینال
  MAGIC CONVERTER
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2 اوریجینال
  DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABU123EH اوریجینال
  ABU123EH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,509,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH164AM اوریجینال
  ABH164AM
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,524,000 ریال
  سفارش دهید
 • CH374U MODULE اوریجینال
  CH374U MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ESP-01S+RELAY MODULE اوریجینال
  ESP-01S+RELAY MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABH164AN اوریجینال
  ABH164AN
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,560,000 ریال
  سفارش دهید
 • OTS-16-1.27-03 کپی
  OTS-16-1.27-03
  Enplas Corporation
  Socket Adapter
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • RAMPS 1.4 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABH164AR اوریجینال
  ABH164AR
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 1,584,000 ریال
  سفارش دهید
 • FUC-485 اوریجینال
  FUC-485
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید