فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ARDUINO UNO PROTO SHIELD اوریجینال
  ARDUINO UNO PROTO SHIELD
  CHINA
  Board
  تحویل 20 روزه 556,000 ریال
  سفارش دهید
 • OPENLOG MODULE اوریجینال
  OPENLOG MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • BOARD ISP اوریجینال
  BOARD ISP
  IRAN
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • HB-STM32F103RBT6 اوریجینال
  HB-STM32F103RBT6
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • BH1750FVI MODULE اوریجینال
  BH1750FVI MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 24 روزه
  سفارش دهید
 • DB25 MALE TO RJ45 MODULAR ADAPTER اوریجینال
  DB25 MALE TO RJ45 MODULAR ADAPTER
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • OV7670 CAMERA MODULE اوریجینال
  OV7670 CAMERA MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • REMOTE 10KEY اوریجینال
  REMOTE 10KEY
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • X9C103 MODULE اوریجینال
  X9C103 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO MEGA2560 BOX اوریجینال
  ARDUINO MEGA2560 BOX
  CHINA
  Box
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • X9C104 MODULE اوریجینال
  X9C104 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RASPBERRY PI ZERO BOX اوریجینال
  RASPBERRY PI ZERO BOX
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 680,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR612MP اوریجینال
  ABR612MP
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 691,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR612MR اوریجینال
  ABR612MR
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 691,000 ریال
  سفارش دهید
 • RS-232 TO RS-485 CONVERTER اوریجینال
  RS-232 TO RS-485 CONVERTER
  Hexin Technology
  Module
  تحویل 20 روزه 700,000 ریال
  سفارش دهید
 • CJMCU3221 MODULE اوریجینال
  CJMCU3221 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RELAY MODULE 12V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 12V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • GFSK MODULE -2.4GHZ+USB DONGLE اوریجینال
  GFSK MODULE -2.4GHZ+USB DONGLE
  NXP Semiconductors
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABR322HH اوریجینال
  ABR322HH
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه 756,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR724QH اوریجینال
  ABR724QH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 759,000 ریال
  سفارش دهید
 • DHT12 اوریجینال
  DHT12
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ZIF FOR PIC KIT3 اوریجینال
  ZIF FOR PIC KIT3
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • L293 MODULE اوریجینال
  L293 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO PROTO SHIELD 2560 اوریجینال
  ARDUINO PROTO SHIELD 2560
  CHINA
  Board
  تحویل 20 روزه 796,000 ریال
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE TQFP TO DIP اوریجینال
  ADAPTER PLATE TQFP TO DIP
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TL8015A اوریجینال
  TL8015A
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه 807,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABH3F030F4PF اوریجینال
  ABH3F030F4PF
  IRAN
  Board
  تحویل 3 روزه 816,000 ریال
  سفارش دهید
 • RELAY MODULE 12V 2CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 12V 2CHANNEL
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI DS18B20 SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI DS18B20 SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • GY-63 اوریجینال
  GY-63
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • JOYSTICK SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 856,000 ریال
  سفارش دهید
 • STM32F030F4P6 MINIMUM SYSTERM BOARD کپی
  STM32F030F4P6 MINIMUM SYSTERM BOARD
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LILY PAD ARDUINO اوریجینال
  LILY PAD ARDUINO
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • QP4 اوریجینال
  QP4
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • PSK5M80 اوریجینال
  PSK5M80
  IRAN
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • HX711 اوریجینال
  HX711
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SO-8 (200MIL IC) اوریجینال
  ADP SO-8 (200MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABR524TH اوریجینال
  ABR524TH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 918,000 ریال
  سفارش دهید
 • JLINK ARM V6.0 کپی
  JLINK ARM V6.0
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  تحویل 22 روزه 920,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR322RW اوریجینال
  ABR322RW
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 948,000 ریال
  سفارش دهید
 • A6C MODULE اوریجینال
  A6C MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • EM-19 اوریجینال
  EM-19
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • RF01D-ID3 اوریجینال
  RF01D-ID3
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABU224FL اوریجینال
  ABU224FL
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,008,000 ریال
  سفارش دهید
 • USB TO RS232 HALF CONVETER اوریجینال
  USB TO RS232 HALF CONVETER
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ABU822CH اوریجینال
  ABU822CH
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 1,036,000 ریال
  سفارش دهید
 • ARDUINO SENSOR SHIELD V5.0 اوریجینال
  ARDUINO SENSOR SHIELD V5.0
  CHINA
  Module
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI DHT11 SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI DHT11 SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید