فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • CYCLONE-FX-UNIV اوریجینال
  CYCLONE-FX-UNIV
  P&E Microcomputer Systems
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • HD67316-U-D1 اوریجینال
  HD67316-U-D1
  Electronic Devices Inc
  Tool
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • 01036-0000-53-4 اوریجینال
  01036-0000-53-4
  Kontron S&T
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • DX5074 اوریجینال
  DX5074
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • DX5004 اوریجینال
  DX5004
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • DS1994L-F5+ اوریجینال
  DS1994L-F5+
  Dallas Semiconductor
  Circular
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABX00061 اوریجینال
  ABX00061
  Arduino Nicla Voice.
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • CAN-BUS SHIELD V2.0 اوریجینال
  CAN-BUS SHIELD V2.0
  SEED International Ltd
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • IPEH-004061 اوریجینال
  IPEH-004061
  PEAK-System Technik
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • PCM-9375F-J0A1E اوریجینال
  PCM-9375F-J0A1E
  Advantech Corp
  Board
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • CM4001000 اوریجینال
  CM4001000
  Raspberry Pi
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • INTERFACE BOARD FOR HC-05 اوریجینال
  INTERFACE BOARD FOR HC-05
  IRAN
  Board
  تحویل 9 روزه 56,000 ریال
  سفارش دهید
 • MP1584 MODULE (WITHOUT POT) کپی
  MP1584 MODULE (WITHOUT POT)
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • RASPBERRY PI HDMI TO CSI-2 اوریجینال
  RASPBERRY PI HDMI TO CSI-2
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • DS SR8 اوریجینال
  DS SR8
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • DIGITAL THERMOSTATE HX-W3001 اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTATE HX-W3001
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER SMD LQFP-32 اوریجینال
  ADAPTER SMD LQFP-32
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SOP-16 اوریجینال
  ADP SOP-16
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER SMD SOP 16 اوریجینال
  ADAPTER SMD SOP 16
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • RASPBERRY PI 3 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 3 CASE
  CHINA
  Box
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ESP-12S WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12S WIFI MODULE (CHINA)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • RA-02 BOARD اوریجینال
  RA-02 BOARD
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • LAN8720 MODULE اوریجینال
  LAN8720 MODULE
  Microchip Technology
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • DHT11 اوریجینال
  DHT11
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ESP32-WROOM-32D اوریجینال
  ESP32-WROOM-32D
  Espressif Systems
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F429ZGT6 BOARD اوریجینال
  STM32F429ZGT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H743IIT6 BOARD اوریجینال
  STM32H743IIT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F107RCT6 BOARD اوریجینال
  STM32F107RCT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • FT810 BOARD اوریجینال
  FT810 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H750VBT6 BOARD اوریجینال
  STM32H750VBT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F429ZIT6 BOARD اوریجینال
  STM32F429ZIT6 BOARD
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H743IIT6 BOARD V1.2 اوریجینال
  STM32H743IIT6 BOARD V1.2
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • MINI LINUX DEVELOPMENT BOARD IMX6ULL اوریجینال
  MINI LINUX DEVELOPMENT BOARD IMX6ULL
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • MINI MP2315 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI MP2315 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ALLWINNER A133 SOLUTION DEVELOPMENT اوریجینال
  ALLWINNER A133 SOLUTION DEVELOPMENT
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • GY-652 اوریجینال
  GY-652
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • COOLING FAN 5*5 اوریجینال
  COOLING FAN 5*5
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • 7 SEGMENT MODULE(8DIGIT(MAX7219)) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(8DIGIT(MAX7219))
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • W5500 ETHERNET MODULE اوریجینال
  W5500 ETHERNET MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE SMD TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • PAM8403 MODULE بازسازی شده
  PAM8403 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • MERCURY SWITCH MODULE اوریجینال
  MERCURY SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • LUR6-533 اوریجینال
  LUR6-533
  IRAN
  Module
  تحویل 9 روزه 96,000 ریال
  سفارش دهید
 • LUR6-528 اوریجینال
  LUR6-528
  IRAN
  Module
  تحویل 9 روزه 96,000 ریال
  سفارش دهید
 • ADP AVR ISP اوریجینال
  ADP AVR ISP
  IRAN
  Programmer
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • 315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE بازسازی شده
  315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • MT3608 STEP UP MODULE بازسازی شده
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید