فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ABP723FU اوریجینال
  ABP723FU
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 306,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABP724HU اوریجینال
  ABP724HU
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 306,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABP722GU اوریجینال
  ABP722GU
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 324,000 ریال
  سفارش دهید
 • POWER LED COB 5W اوریجینال
  POWER LED COB 5W
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SOIL MOISTURE MODULE اوریجینال
  SOIL MOISTURE MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 331,000 ریال
  سفارش دهید
 • GY-LSM303C MODULE اوریجینال
  GY-LSM303C MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • MSD-C2L اوریجینال
  MSD-C2L
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 336,000 ریال
  سفارش دهید
 • APSE238 اوریجینال
  APSE238
  IRAN
  Programmer
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABR116TC اوریجینال
  ABR116TC
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 343,000 ریال
  سفارش دهید
 • AVR ZIF اوریجینال
  AVR ZIF
  IRAN
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • I2C DRIVER MODULE (LCD2*16) اوریجینال
  I2C DRIVER MODULE (LCD2*16)
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • CJMCU-75 MODULE اوریجینال
  CJMCU-75 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 375,000 ریال
  سفارش دهید
 • LM2596 DC-DC MODULE بازسازی شده
  LM2596 DC-DC MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • PCF8563 RTC BOARD کپی
  PCF8563 RTC BOARD
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • EMTR-2232A اوریجینال
  EMTR-2232A
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • STEP-UP MODULE اوریجینال
  STEP-UP MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • GPIO EXTENSION BOARD RASPBERRY PI اوریجینال
  GPIO EXTENSION BOARD RASPBERRY PI
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 414,000 ریال
  سفارش دهید
 • ARDUINO UNO R3 BOX اوریجینال
  ARDUINO UNO R3 BOX
  CHINA
  Box
  تحویل 20 روزه 414,000 ریال
  سفارش دهید
 • SMART REMOTE CONTROL 315 اوریجینال
  SMART REMOTE CONTROL 315
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RASPBERRY PI GPIO RIBBON CABLE - 40-PIN اوریجینال
  RASPBERRY PI GPIO RIBBON CABLE - 40-PIN
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 424,000 ریال
  سفارش دهید
 • RS485/TTL(LAN) اوریجینال
  RS485/TTL(LAN)
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 428,000 ریال
  سفارش دهید
 • MT8870 DTMF MODULE اوریجینال
  MT8870 DTMF MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه 436,000 ریال
  سفارش دهید
 • REMOTE CONTROL 8 CHANNELS 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL 8 CHANNELS 315MHZ
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • RFID RDM6300 اوریجینال
  RFID RDM6300
  CHINA
  Module
  438,000 ریال
  تحویل 20 روزه 430,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABR524TW اوریجینال
  ABR524TW
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 442,000 ریال
  سفارش دهید
 • EM-18NE اوریجینال
  EM-18NE
  IRAN
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • USB AK102 اوریجینال
  USB AK102
  IRAN
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • JTAG XILINX اوریجینال
  JTAG XILINX
  IRAN
  Programmer
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • ABP15GBB-C اوریجینال
  ABP15GBB-C
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 453,000 ریال
  سفارش دهید
 • DIMMER SCR 2000W اوریجینال
  DIMMER SCR 2000W
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ABP12GBL-C اوریجینال
  ABP12GBL-C
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 480,000 ریال
  سفارش دهید
 • SHIELD ARDUINO DATA LOGGER اوریجینال
  SHIELD ARDUINO DATA LOGGER
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PL2303TA MODULE بازسازی شده
  PL2303TA MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HG7881CP MODULE اوریجینال
  HG7881CP MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • USB TO TTL اوریجینال
  USB TO TTL
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ABR126EL اوریجینال
  ABR126EL
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 498,000 ریال
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RASPBERRY PI 3 CASE + FAN PORT اوریجینال
  RASPBERRY PI 3 CASE + FAN PORT
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PCF8563 RTC BOARD اوریجینال
  PCF8563 RTC BOARD
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HC-SR505 MODULE اوریجینال
  HC-SR505 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • POTENTIOMETER 20K MODULE اوریجینال
  POTENTIOMETER 20K MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • LED DRIVER 4-7W اوریجینال
  LED DRIVER 4-7W
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • GY-BMI160 MODULE اوریجینال
  GY-BMI160 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD
  CHINA
  Module
  533,000 ریال
  تحویل 20 روزه 523,000 ریال
  سفارش دهید
 • ABP16GBJ-C اوریجینال
  ABP16GBJ-C
  IRAN
  Module
  تحویل 3 روزه 540,000 ریال
  سفارش دهید
 • MCP4725 MODULE اوریجینال
  MCP4725 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • USB TO TTL (CP2102) MINI اوریجینال
  USB TO TTL (CP2102) MINI
  CHINA
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید