فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • PROMAKE GPS LC86L اوریجینال
  PROMAKE GPS LC86L
  Easy IoT
  Module
  5,874,000 ریال
  موجود
 • LCD 7 INCH (E231732 NETRON) اوریجینال
  LCD 7 INCH (E231732 NETRON)
  CHINA
  LCD
  6,000,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 V1.0 اوریجینال
  HLK-RM04 V1.0
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  6,139,000 ریال
  موجود
 • ABG114P-C اوریجینال
  ABG114P-C
  IRAN
  Module
  6,216,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 (CH340) اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 (CH340)
  CHINA
  Board
  6,455,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 R3 اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 R3
  CHINA
  Board
  6,785,000 ریال
  موجود
 • AD9850 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  AD9850 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  6,825,000 ریال
  موجود
 • MODULE GSM/GPS A9G ANTENNA اوریجینال
  MODULE GSM/GPS A9G ANTENNA
  CHINA
  Module
  6,856,000 ریال
  موجود
 • STK500 کپی
  STK500
  IRAN
  Programmer
  7,320,000 ریال
  موجود
 • LICHEEPI NANO DEVELOPMENT BOARD اوریجینال
  LICHEEPI NANO DEVELOPMENT BOARD
  CHINA
  Module
  7,624,000 ریال
  موجود
 • LICHEE PI ZERO WIFI+BT RTL8723BS MODULE اوریجینال
  LICHEE PI ZERO WIFI+BT RTL8723BS MODULE
  CHINA
  Module
  8,854,000 ریال
  موجود
 • WIZ110SR اوریجینال
  WIZ110SR
  WIZnet Co
  Module
  9,200,000 ریال
  موجود
 • ULINK2 کپی
  ULINK2
  Keil Elektronik
  Programmer
  9,761,000 ریال
  موجود
 • JLINK ARM V9.0 کپی
  JLINK ARM V9.0
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  10,792,000 ریال
  موجود
 • LICHEEPI ZERO DEVELOPMENT BOARD اوریجینال
  LICHEEPI ZERO DEVELOPMENT BOARD
  CHINA
  Module
  11,324,000 ریال
  موجود
 • XDS-100V2 کپی
  XDS-100V2
  Texas Instruments
  Programmer
  12,448,000 ریال
  موجود
 • WIZ830MJ اوریجینال
  WIZ830MJ
  WIZnet Co
  Module
  12,650,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE PUD-05N اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE PUD-05N
  CHINA
  Module
  13,304,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI ZERO W اوریجینال
  RASPBERRY PI ZERO W
  CHINA
  Board
  13,589,000 ریال
  موجود
 • RGB TO VGA اوریجینال
  RGB TO VGA
  CHINA
  Module
  14,338,000 ریال
  موجود
 • PG164130 کپی
  PG164130
  Microchip Technology
  Programmer
  14,933,000 ریال
  موجود
 • HW-USBN-2A کپی
  HW-USBN-2A
  Lattice Semiconductor
  Programmer
  15,100,000 ریال
  موجود
 • E-LINK32 PRO (BOARD) اوریجینال
  E-LINK32 PRO (BOARD)
  Holtek Semiconductor
  Programmer
  16,747,000 ریال
  موجود
 • FT600X-LINK اوریجینال
  FT600X-LINK
  CHINA
  Programmer
  تحویل 20 روزه 240 یوان
  سفارش دهید
 • ZPI BOARD اوریجینال
  ZPI BOARD
  IRAN
  Module
  18,990,000 ریال
  موجود
 • FIDE200LINK300A اوریجینال
  FIDE200LINK300A
  Fremont Micro Devices
  Programmer
  26,600,000 ریال
  موجود
 • STM32F750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32F750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  28,566,000 ریال
  موجود
 • STM32H750 CORE BOARD اوریجینال
  STM32H750 CORE BOARD
  CHINA
  Module
  31,646,000 ریال
  موجود
 • NX4827P043-011R اوریجینال
  NX4827P043-011R
  Nextion
  Board
  31,975,000 ریال
  موجود
 • MS8 & FMD SERIES PROGRAMMER V2 اوریجینال
  MS8 & FMD SERIES PROGRAMMER V2
  Fremont Micro Devices
  Programmer
  37,268,000 ریال
  موجود
 • 32F429IDISCOVERY اوریجینال
  32F429IDISCOVERY
  STMicroelectronics
  Board
  37,962,000 ریال
  موجود
 • NX8048T050-011R اوریجینال
  NX8048T050-011R
  Nextion
  Board
  41,085,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 (4GB) اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 (4GB)
  Element14
  Board
  44,850,000 ریال
  موجود
 • NX8048P070-011C اوریجینال
  NX8048P070-011C
  Nextion
  Board
  47,400,000 ریال
  موجود
 • NX8048P070-011R اوریجینال
  NX8048P070-011R
  Nextion
  Board
  48,850,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 (1GB) اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 (1GB)
  Raspberry Pi
  Board
  50,160,000 ریال
  موجود
 • NX8048T070-011R اوریجینال
  NX8048T070-011R
  Nextion
  Board
  51,043,000 ریال
  موجود
 • EV STM32H750XBH6+F750 اوریجینال
  EV STM32H750XBH6+F750
  CHINA
  Module
  69,975,000 ریال
  موجود
 • NX1060P101-011R اوریجینال
  NX1060P101-011R
  Nextion
  Board
  72,600,000 ریال
  موجود
 • SUPERPRO IS01 اوریجینال
  SUPERPRO IS01
  Xeltek Inc
  Programmer
  690,000,000 ریال
  موجود
 • JLINK ARM V11 کپی
  JLINK ARM V11
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • JLINK ARM V10 کپی
  JLINK ARM V10
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  تحویل 3 روزه
  سفارش دهید
 • TR1000 اوریجینال
  TR1000
  Murata Manufacturing Co
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • IPEH-004061 اوریجینال
  IPEH-004061
  PEAK-System Technik
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • V23990-P638-A40-PM اوریجینال
  V23990-P638-A40-PM
  Vincotech
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • DX5074 اوریجینال
  DX5074
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • DX5004 اوریجینال
  DX5004
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • EC200U-EU اوریجینال
  EC200U-EU
  Quectel Wireless Solutions
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید