فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MMA621010AEG اوریجینال
  MMA621010AEG
  Freescale Semiconductor
  SOW-20
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MMA1212EG اوریجینال
  MMA1212EG
  Freescale Semiconductor
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AD22035Z اوریجینال
  AD22035Z
  Analog Devices
  CLCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL203WCEZB اوریجینال
  ADXL203WCEZB
  Analog Devices
  LCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • GP2D12 اوریجینال
  GP2D12
  SHARP Corporation
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS620BBGZ اوریجینال
  ADXRS620BBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • HMC5983-TR اوریجینال
  HMC5983-TR
  Honeywell International
  LCC-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • HMC6352 اوریجینال
  HMC6352
  Honeywell International
  LCC-24
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 013-0006 اوریجینال
  013-0006
  Cambridge Integrated Circuits
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 513SS16 اوریجینال
  513SS16
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ITG-3200 اوریجینال
  ITG-3200
  InvenSense Inc
  QFN-24
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS300ABG بازسازی شده
  ADXRS300ABG
  Analog Devices
  BGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS290BCEZ اوریجینال
  ADXRS290BCEZ
  Analog Devices
  LGA-18
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SCA61T-FA1H1G اوریجینال
  SCA61T-FA1H1G
  Murata Manufacturing Co
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL001-70BEZ اوریجینال
  ADXL001-70BEZ
  Analog Devices
  LCC-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LSM303DLHTR اوریجینال
  LSM303DLHTR
  STMicroelectronics
  LGA-28
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SCA100T-D01-1 اوریجینال
  SCA100T-D01-1
  Murata Manufacturing Co
  SMD-12 Gull Wing
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS652BBGZ اوریجینال
  ADXRS652BBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS623WBBGZ اوریجینال
  ADXRS623WBBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AS5047P-ATSM اوریجینال
  AS5047P-ATSM
  ams AG
  TSSOP-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL355BEZ اوریجینال
  ADXL355BEZ
  Analog Devices
  LCC-14
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS300ABG اوریجینال
  ADXRS300ABG
  Analog Devices
  BGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AS5048A-HTSP اوریجینال
  AS5048A-HTSP
  ams AG
  TSSOP-14
  تحویل 48 روزه
  سفارش دهید
 • 013-0011 اوریجینال
  013-0011
  Cambridge Integrated Circuits
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL357BEZ اوریجینال
  ADXL357BEZ
  Analog Devices
  LCC-14
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • HMC5843 اوریجینال
  HMC5843
  Honeywell International
  LCC-20
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HMC1043 اوریجینال
  HMC1043
  Honeywell International
  LCC-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SCA61T-FAHH1G اوریجینال
  SCA61T-FAHH1G
  Murata Manufacturing Co
  SMD-8 Gull Wing
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SCA100T-D01 اوریجینال
  SCA100T-D01
  Murata Manufacturing Co
  SMD-12 Gull Wing
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL1002BCPZ اوریجینال
  ADXL1002BCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-32
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS623BBGZ-RL اوریجینال
  ADXRS623BBGZ-RL
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADIS16003CCCZ اوریجینال
  ADIS16003CCCZ
  Analog Devices
  LGA-12
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADIS16201CCC اوریجینال
  ADIS16201CCC
  Analog Devices
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADIS16203CCCZ اوریجینال
  ADIS16203CCCZ
  Analog Devices
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SCA830-D07 اوریجینال
  SCA830-D07
  Murata Manufacturing Co
  SMD-12 Gull Wing
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS642BBGZ اوریجینال
  ADXRS642BBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADIS16260BCCZ اوریجینال
  ADIS16260BCCZ
  Analog Devices
  LGA-20
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MPU-3300 اوریجینال
  MPU-3300
  InvenSense Inc
  QFN-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SCA100T-D02-1 اوریجینال
  SCA100T-D02-1
  Murata Manufacturing Co
  SMD-12 Gull Wing
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • ADIS16209CCCZ اوریجینال
  ADIS16209CCCZ
  Analog Devices
  LGA-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL1003BCPZ اوریجینال
  ADXL1003BCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-32
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • SCA103T-D05 اوریجینال
  SCA103T-D05
  Murata Manufacturing Co
  SMD-12 Gull Wing
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL377BCPZ-RL7 اوریجینال
  ADXL377BCPZ-RL7
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL1004BCPZ اوریجینال
  ADXL1004BCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-32
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS453BEYZ اوریجینال
  ADXRS453BEYZ
  Analog Devices
  LCC-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • S5991-01 اوریجینال
  S5991-01
  Hamamatsu Photonics
  SMD(9x9x3)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS453BRGZ اوریجینال
  ADXRS453BRGZ
  Analog Devices
  SO-16
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • ADXRS649BBGZ اوریجینال
  ADXRS649BBGZ
  Analog Devices
  CBGA-32
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید