فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 1203B MODULE اوریجینال
  1203B MODULE
  CHINA
  Module
  621,000 ریال
  موجود
 • STM8S003F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  632,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE اوریجینال
  ESP-01 MODULE
  CHINA
  Module
  632,500 ریال
  موجود
 • ESP-12F WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12F WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  634,000 ریال
  موجود
 • PL-2303TA MODULE اوریجینال
  PL-2303TA MODULE
  CHINA
  Module
  650,000 ریال
  موجود
 • 7 SEGMENT MODULE(8DIGIT) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(8DIGIT)
  CHINA
  Module
  665,000 ریال
  موجود
 • XH-W1209 MODULE اوریجینال
  XH-W1209 MODULE
  CHINA
  Module
  667,000 ریال
  موجود
 • CURRENT SENSOR INA219 اوریجینال
  CURRENT SENSOR INA219
  CHINA
  Module
  671,000 ریال
  موجود
 • ADP SOP8/16 (150MIL IC) اوریجینال
  ADP SOP8/16 (150MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  676,000 ریال
  موجود
 • ADP SOP8 (200-209MIL IC) اوریجینال
  ADP SOP8 (200-209MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  676,000 ریال
  موجود
 • OV7670 CAMERA MODULE اوریجینال
  OV7670 CAMERA MODULE
  CHINA
  Module
  704,000 ریال
  موجود
 • STM32F030F4P6 BOARD اوریجینال
  STM32F030F4P6 BOARD
  CHINA
  Module
  722,000 ریال
  موجود
 • GY-50(L3G4200) اوریجینال
  GY-50(L3G4200)
  CHINA
  Module
  722,000 ریال
  موجود
 • RXC6-433MHZ اوریجینال
  RXC6-433MHZ
  CHINA
  Module
  756,000 ریال
  موجود
 • L298 MODULE اوریجینال
  L298 MODULE
  CHINA
  Module
  780,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  786,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE)
  CHINA
  Module
  786,000 ریال
  موجود
 • LM2596 MODULE+ اوریجینال
  LM2596 MODULE+
  CHINA
  Module
  793,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  793,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD CNC UNO اوریجینال
  ARDUINO SHIELD CNC UNO
  CHINA
  Board
  793,000 ریال
  موجود
 • ESP-12S اوریجینال
  ESP-12S
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  796,000 ریال
  موجود
 • DS3231 MODULE اوریجینال
  DS3231 MODULE
  CHINA
  Module
  797,000 ریال
  موجود
 • RXB6-433MHZ اوریجینال
  RXB6-433MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  800,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE(AI THINKER) اوریجینال
  ESP-01 MODULE(AI THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  805,000 ریال
  موجود
 • MCP4725 MODULE اوریجینال
  MCP4725 MODULE
  CHINA
  Module
  830,000 ریال
  موجود
 • ISD1820 MODULE اوریجینال
  ISD1820 MODULE
  CHINA
  Module
  852,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 CASE
  CHINA
  Box
  894,000 ریال
  موجود
 • MCP2515 MODULE اوریجینال
  MCP2515 MODULE
  CHINA
  Module
  905,000 ریال
  موجود
 • USB TO TTL (CP2102) اوریجینال
  USB TO TTL (CP2102)
  CHINA
  Module
  906,000 ریال
  موجود
 • XL4016E1 DC-DC STEP-DOWN MODULE اوریجینال
  XL4016E1 DC-DC STEP-DOWN MODULE
  CHINA
  Module
  910,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE  (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  925,000 ریال
  موجود
 • NRF52810 MODULE اوریجینال
  NRF52810 MODULE
  XPower (Singapore)
  Board
  935,000 ریال
  موجود
 • ESP-12F WIFI MODULE  (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP-12F WIFI MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  971,000 ریال
  موجود
 • ADXL345 MODULE اوریجینال
  ADXL345 MODULE
  CHINA
  Module
  976,000 ریال
  موجود
 • ESP-07 WIFI MODULE اوریجینال
  ESP-07 WIFI MODULE
  CHINA
  Module
  976,000 ریال
  موجود
 • MINI ST-LINK V2 کپی
  MINI ST-LINK V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  977,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 4CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 4CHANNEL
  CHINA
  Module
  1,000,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE+ اوریجینال
  LM2577 MODULE+
  CHINA
  Board
  1,012,000 ریال
  موجود
 • MAX6675 K MODULE اوریجینال
  MAX6675 K MODULE
  CHINA
  Module
  1,031,000 ریال
  موجود
 • STM32F103C8T6 BOARD اوریجینال
  STM32F103C8T6 BOARD
  CHINA
  Board
  1,035,000 ریال
  موجود
 • BLUETOOTH AUDIO WITH USB اوریجینال
  BLUETOOTH AUDIO WITH USB
  CHINA
  Module
  1,051,000 ریال
  موجود
 • TCS34725 RGB SENSOR اوریجینال
  TCS34725 RGB SENSOR
  CHINA
  Module
  1,062,000 ریال
  موجود
 • NRF24L01+PA+LNA اوریجینال
  NRF24L01+PA+LNA
  CHINA
  Module
  1,081,000 ریال
  موجود
 • BT-201 BLUETOOTH MODULE اوریجینال
  BT-201 BLUETOOTH MODULE
  CHINA
  Module
  1,083,000 ریال
  موجود
 • MAX7219 DOT MATRIX MODULE اوریجینال
  MAX7219 DOT MATRIX MODULE
  CHINA
  Module
  1,084,000 ریال
  موجود
 • ADP SOP16-DIP8 (300MIL IC) اوریجینال
  ADP SOP16-DIP8 (300MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  1,105,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD 8GB VICCO اوریجینال
  MICRO SD 8GB VICCO
  CHINA
  Module
  1,159,000 ریال
  موجود
 • NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER
  XPower (Singapore)
  Board
  1,194,000 ریال
  موجود