فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • WATER FLOW SENSOR YF-S401 اوریجینال
  WATER FLOW SENSOR YF-S401
  CHINA
  Module
  998,000 ریال
  موجود
 • CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER اوریجینال
  CH341A EEPROM FLASH BIOS USB PROGRAMMER
  CHINA
  Programmer
  1,107,000 ریال
  موجود
 • NRF52810 MODULE اوریجینال
  NRF52810 MODULE
  XPower (Singapore)
  Board
  1,138,194 ریال
  موجود
 • AD9833 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  AD9833 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  1,163,000 ریال
  موجود
 • CH376S MODULE اوریجینال
  CH376S MODULE
  CHINA
  Module
  1,164,000 ریال
  موجود
 • MAX6675 K MODULE اوریجینال
  MAX6675 K MODULE
  CHINA
  Module
  1,168,800 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD 2*16 LCD اوریجینال
  ARDUINO SHIELD 2*16 LCD
  CHINA
  Module
  1,188,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266( CP2102) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266( CP2102)
  CHINA
  Module
  1,224,000 ریال
  موجود
 • NEO-7M-0-000 کپی
  NEO-7M-0-000
  u-blox
  Module
  1,262,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD 16GB اوریجینال
  MICRO SD 16GB
  CHINA
  Module
  1,273,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2 اوریجینال
  DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2
  CHINA
  Module
  1,274,000 ریال
  موجود
 • NE555 PWM CONTROLLER 10A اوریجینال
  NE555 PWM CONTROLLER 10A
  CHINA
  Module
  1,286,000 ریال
  موجود
 • RA-02 BOARD اوریجینال
  RA-02 BOARD
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  1,310,000 ریال
  موجود
 • ADS1115 ADC MODULE اوریجینال
  ADS1115 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  1,340,000 ریال
  موجود
 • DC 5-12V MINI ZVS MODULE اوریجینال
  DC 5-12V MINI ZVS MODULE
  CHINA
  Module
  1,360,000 ریال
  موجود
 • ACS758LCB 50A MODULE اوریجینال
  ACS758LCB 50A MODULE
  CHINA
  Module
  1,360,000 ریال
  موجود
 • RAMPS 1.4 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Module
  1,370,400 ریال
  موجود
 • USR-WIFI232-T اوریجینال
  USR-WIFI232-T
  Jinan USR IOT Technology
  Module
  1,390,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  1,443,000 ریال
  موجود
 • ESP32 MODULE اوریجینال
  ESP32 MODULE
  CHINA
  Module
  1,590,000 ریال
  موجود
 • TIMER MODULE XY-BJ اوریجینال
  TIMER MODULE XY-BJ
  CHINA
  Module
  1,641,000 ریال
  موجود
 • 12V WATER SOLENOID VALVE اوریجینال
  12V WATER SOLENOID VALVE
  CHINA
  Module
  1,687,000 ریال
  موجود
 • BTS7960 MODULE اوریجینال
  BTS7960 MODULE
  CHINA
  Module
  1,770,000 ریال
  موجود
 • ESP32-CAM اوریجینال
  ESP32-CAM
  CHINA
  Module
  1,848,000 ریال
  موجود
 • FT801Q اوریجینال
  FT801Q
  FTDI Chip
  VQFN-48
  1,850,810 ریال
  موجود
 • M66FB-03-STD اوریجینال
  M66FB-03-STD
  Quectel Wireless Solutions
  Module
  1,870,000 ریال
  موجود
 • NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER
  XPower (Singapore)
  Board
  1,974,000 ریال
  موجود
 • RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ اوریجینال
  RFM95W LORA WIRELESS 433MHZ
  Hope Microelectronics
  Module
  1,980,000 ریال
  موجود
 • AVR PROGRAMMER اوریجینال
  AVR PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  2,100,000 ریال
  موجود
 • ETHERNET MODULE اوریجینال
  ETHERNET MODULE
  CHINA
  Module
  2,115,000 ریال
  موجود
 • SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH اوریجینال
  SIM800C 32MB WITH BLUETOOTH
  SIMCom Wireless Solutions
  Module
  2,199,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI USB WIFI DONGLE اوریجینال
  RASPBERRY PI USB WIFI DONGLE
  CHINA
  Module
  2,242,000 ریال
  موجود
 • XH-M452 MODULE اوریجینال
  XH-M452 MODULE
  CHINA
  Module
  2,382,000 ریال
  موجود
 • TB6600 MODULE (4A) اوریجینال
  TB6600 MODULE (4A)
  CHINA
  Module
  2,674,000 ریال
  موجود
 • ABU418AN-C اوریجینال
  ABU418AN-C
  IRAN
  Module
  2,964,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  2,980,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-M8N GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-M8N GPS MODULE
  CHINA
  Module
  3,096,000 ریال
  موجود
 • HLK-RM04 V1.0 اوریجینال
  HLK-RM04 V1.0
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  3,888,000 ریال
  موجود
 • POCKET HATEL PROGRAMMER اوریجینال
  POCKET HATEL PROGRAMMER
  IRAN
  Programmer
  4,050,000 ریال
  موجود
 • XY-TR01 THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  XY-TR01 THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  4,190,000 ریال
  موجود
 • STK 500 کپی
  STK 500
  IRAN
  Programmer
  4,330,000 ریال
  موجود
 • ETHERNET SHIELD W5100 اوریجینال
  ETHERNET SHIELD W5100
  CHINA
  Module
  4,990,000 ریال
  موجود
 • AD9850 SIGNAL GENERATOR MODULE اوریجینال
  AD9850 SIGNAL GENERATOR MODULE
  CHINA
  Module
  5,200,000 ریال
  موجود
 • ORANGE PI LITE اوریجینال
  ORANGE PI LITE
  Shenzhen Xunlong
  Board
  5,930,000 ریال
  موجود
 • ORANGE PI 3G-IOT-A 256MB اوریجینال
  ORANGE PI 3G-IOT-A 256MB
  Shenzhen Xunlong
  Board
  8,100,000 ریال
  موجود
 • PG164130 کپی
  PG164130
  Microchip Technology
  Programmer
  9,054,000 ریال
  موجود
 • XDS-100V2 کپی
  XDS-100V2
  Texas Instruments
  Programmer
  10,559,000 ریال
  موجود
 • FT600X-LINK اوریجینال
  FT600X-LINK
  CHINA
  Programmer
  11,637,000 ریال
  موجود