فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • RXC6-315MHZ اوریجینال
  RXC6-315MHZ
  CHINA
  Module
  755,000 ریال
  موجود
 • AD7705 ADC MODULE اوریجینال
  AD7705 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  756,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE (CHINA) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (CHINA)
  CHINA
  Module
  756,000 ریال
  موجود
 • DS3231 MODULE اوریجینال
  DS3231 MODULE
  CHINA
  Module
  768,000 ریال
  موجود
 • ADP SOP8 (200-209MIL IC) اوریجینال
  ADP SOP8 (200-209MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  780,000 ریال
  موجود
 • OV7670 CAMERA MODULE اوریجینال
  OV7670 CAMERA MODULE
  CHINA
  Module
  823,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE)
  CHINA
  Module
  834,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  834,000 ریال
  موجود
 • RXC6-433MHZ اوریجینال
  RXC6-433MHZ
  CHINA
  Module
  837,000 ریال
  موجود
 • RXB6-433MHZ اوریجینال
  RXB6-433MHZ
  Shenzhen JMRTH Co
  Module
  850,000 ریال
  موجود
 • STM8S003F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  856,000 ریال
  موجود
 • MPU-6050 MODULE اوریجینال
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  866,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD CNC UNO اوریجینال
  ARDUINO SHIELD CNC UNO
  CHINA
  Board
  875,000 ریال
  موجود
 • 7 SEGMENT MODULE(8DIGIT) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(8DIGIT)
  CHINA
  Module
  878,000 ریال
  موجود
 • ESP-01 MODULE(AI THINKER) اوریجینال
  ESP-01 MODULE(AI THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  885,000 ریال
  موجود
 • STM32F030F4P6 BOARD اوریجینال
  STM32F030F4P6 BOARD
  CHINA
  Module
  889,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI ZERO BOX اوریجینال
  RASPBERRY PI ZERO BOX
  CHINA
  Box
  892,000 ریال
  موجود
 • L298 MODULE اوریجینال
  L298 MODULE
  CHINA
  Module
  896,000 ریال
  موجود
 • PL-2303TA MODULE اوریجینال
  PL-2303TA MODULE
  CHINA
  Module
  897,000 ریال
  موجود
 • MCP4725 MODULE اوریجینال
  MCP4725 MODULE
  CHINA
  Module
  920,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  937,000 ریال
  موجود
 • MINI ST-LINK V2 کپی
  MINI ST-LINK V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  976,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 CASE
  CHINA
  Box
  1,001,000 ریال
  موجود
 • XL4016E1 DC-DC STEP-DOWN MODULE اوریجینال
  XL4016E1 DC-DC STEP-DOWN MODULE
  CHINA
  Module
  1,001,000 ریال
  موجود
 • ADXL345 MODULE اوریجینال
  ADXL345 MODULE
  CHINA
  Module
  1,035,000 ریال
  موجود
 • USB TO TTL (CP2102) اوریجینال
  USB TO TTL (CP2102)
  CHINA
  Module
  1,048,000 ریال
  موجود
 • STM32F103C8T6 BOARD اوریجینال
  STM32F103C8T6 BOARD
  CHINA
  Board
  1,097,000 ریال
  موجود
 • L293 MODULE اوریجینال
  L293 MODULE
  CHINA
  Module
  1,105,000 ریال
  موجود
 • ISD1820 MODULE اوریجینال
  ISD1820 MODULE
  CHINA
  Module
  1,105,000 ریال
  موجود
 • LM2577 MODULE+ اوریجینال
  LM2577 MODULE+
  CHINA
  Board
  1,124,000 ریال
  موجود
 • ESP-12F WIFI MODULE  (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP-12F WIFI MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  1,138,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD 8GB ZAGROS اوریجینال
  MICRO SD 8GB ZAGROS
  CHINA
  Module
  1,141,000 ریال
  موجود
 • ESP-07 WIFI MODULE اوریجینال
  ESP-07 WIFI MODULE
  CHINA
  Module
  1,148,000 ریال
  موجود
 • ESP-12E WIFI MODULE  (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP-12E WIFI MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  1,179,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 4CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 4CHANNEL
  CHINA
  Module
  1,183,000 ریال
  موجود
 • NRF24L01+PA+LNA اوریجینال
  NRF24L01+PA+LNA
  CHINA
  Module
  1,184,000 ریال
  موجود
 • ABU418AN-C(USB TO RS232) اوریجینال
  ABU418AN-C(USB TO RS232)
  IRAN
  Module
  1,191,000 ریال
  موجود
 • X9C103 MODULE اوریجینال
  X9C103 MODULE
  CHINA
  Module
  1,205,000 ریال
  موجود
 • TCS34725 RGB SENSOR اوریجینال
  TCS34725 RGB SENSOR
  CHINA
  Module
  1,207,000 ریال
  موجود
 • MAX7219 DOT MATRIX MODULE اوریجینال
  MAX7219 DOT MATRIX MODULE
  CHINA
  Module
  1,212,000 ریال
  موجود
 • ADS1115 ADC MODULE اوریجینال
  ADS1115 ADC MODULE
  CHINA
  Module
  1,223,000 ریال
  موجود
 • TPA3118 MODULE اوریجینال
  TPA3118 MODULE
  CHINA
  Module
  1,261,000 ریال
  موجود
 • NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER اوریجینال
  NRF51822 BLUETOOTH MODULE + POWER
  XPower (Singapore)
  Board
  1,267,000 ریال
  موجود
 • RS-232 TO RS-485 CONVERTER اوریجینال
  RS-232 TO RS-485 CONVERTER
  Hexin Technology
  Module
  1,325,000 ریال
  موجود
 • BLUETOOTH AUDIO WITH USB اوریجینال
  BLUETOOTH AUDIO WITH USB
  CHINA
  Module
  1,335,000 ریال
  موجود
 • DC TO DC STEP UP 250W اوریجینال
  DC TO DC STEP UP 250W
  CHINA
  Board
  1,350,000 ریال
  موجود
 • BT-201 BLUETOOTH MODULE اوریجینال
  BT-201 BLUETOOTH MODULE
  CHINA
  Module
  1,367,000 ریال
  موجود
 • MAX6675 K MODULE اوریجینال
  MAX6675 K MODULE
  CHINA
  Module
  1,388,000 ریال
  موجود