فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ATS627LSGTN-T اوریجینال
  ATS627LSGTN-T
  Allegro Microsystems
  SIP-4
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MLX90251LVA-FAA-200-BU اوریجینال
  MLX90251LVA-FAA-200-BU
  Melexis Technologies
  SSO-4
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • A1454KLETR-4N-T اوریجینال
  A1454KLETR-4N-T
  Allegro Microsystems
  TSSOP-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • A1469LK-T اوریجینال
  A1469LK-T
  Allegro Microsystems
  SSO-4
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • UGN3113 اوریجینال
  UGN3113
  Allegro Microsystems
  SSO-3
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • A1230L اوریجینال
  A1230L
  Allegro Microsystems
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • TLE4997E2 اوریجینال
  TLE4997E2
  Infineon Technologies
  TO-92S
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CYSJ119 اوریجینال
  CYSJ119
  ChenYang Technologies
  SSO-4
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • G-MRCO-028 اوریجینال
  G-MRCO-028
  TE Connectivity
  SSO-4
  تحویل 100 روزه
  سفارش دهید
 • MLX90251LVA-0 اوریجینال
  MLX90251LVA-0
  Melexis Technologies
  SSO-4
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • EM3242 اوریجینال
  EM3242
  Asahi Kasei Microdevices
  SO-6
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CYSJ362A اوریجینال
  CYSJ362A
  ChenYang Technologies
  SSO-4
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HMC1051Z بازسازی شده
  HMC1051Z
  Honeywell International
  SIP-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LSM303DTR اوریجینال
  LSM303DTR
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • LSM303D اوریجینال
  LSM303D
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AD22151YR اوریجینال
  AD22151YR
  Analog Devices
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LIS3MDL اوریجینال
  LIS3MDL
  STMicroelectronics
  LGA-12
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • HMC1051Z اوریجینال
  HMC1051Z
  Honeywell International
  SIP-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • CYHME56 اوریجینال
  CYHME56
  ChenYang Technologies
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • 2AV56 اوریجینال
  2AV56
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • AA002-02 اوریجینال
  AA002-02
  NVE Corporation
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HMC1021Z-RC اوریجینال
  HMC1021Z-RC
  Honeywell International
  SIP-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • A1330LLETR-T اوریجینال
  A1330LLETR-T
  Allegro Microsystems
  TSSOP-8
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • HMC1001 اوریجینال
  HMC1001
  Honeywell International
  SIP-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HMC1002-RC اوریجینال
  HMC1002-RC
  Honeywell International
  SOW-20
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SS94A2 اوریجینال
  SS94A2
  Honeywell International
  SSO-3
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LSM303DLHC اوریجینال
  LSM303DLHC
  STMicroelectronics
  LGA-14
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • SS21PE اوریجینال
  SS21PE
  Honeywell International
  SSO-3
  تحویل 24 روزه
  سفارش دهید
 • MICROMAG 3 اوریجینال
  MICROMAG 3
  PNI Sensor Corporation
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • HMR3300 اوریجینال
  HMR3300
  Honeywell International
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید