فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MMA8452QT اوریجینال
  MMA8452QT
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MMA6525KW بازسازی شده
  MMA6525KW
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MMA8652FCR1 اوریجینال
  MMA8652FCR1
  Freescale Semiconductor
  DFN-10
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MLX90316-KDC-BCG-300 بازسازی شده
  MLX90316-KDC-BCG-300
  Melexis Technologies
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MLX90217LUA-CAA-000-BU اوریجینال
  MLX90217LUA-CAA-000-BU
  Melexis Technologies
  SSO-3
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL326BCPZ اوریجینال
  ADXL326BCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • KMI23/4Z اوریجینال
  KMI23/4Z
  NXP Semiconductors
  SOT-453E
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • MMA6813KW اوریجینال
  MMA6813KW
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL250AQC بازسازی شده
  ADXL250AQC
  Analog Devices
  QC-14
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • ITG-3205 اوریجینال
  ITG-3205
  InvenSense Inc
  QFN-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • KMI15/1 بازسازی شده
  KMI15/1
  NXP Semiconductors
  SOT-453B
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • GP2Y0A41YK0F اوریجینال
  GP2Y0A41YK0F
  SHARP Corporation
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • GP2Y0E03 اوریجینال
  GP2Y0E03
  SHARP Corporation
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • FXAS21002CQR1 اوریجینال
  FXAS21002CQR1
  NXP Semiconductors
  QFN-24
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BMI270 اوریجینال
  BMI270
  Bosch Sensortec
  LGA-14
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ENC-03R اوریجینال
  ENC-03R
  Murata Manufacturing Co
  SMD 4x8mm
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL202JQC اوریجینال
  ADXL202JQC
  Analog Devices
  QC-14
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • GP2Y0A21YK0F اوریجینال
  GP2Y0A21YK0F
  SHARP Corporation
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AS5047P-ATSM بازسازی شده
  AS5047P-ATSM
  ams AG
  TSSOP-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LIS344ALH اوریجینال
  LIS344ALH
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • FXOS8700CQR1 اوریجینال
  FXOS8700CQR1
  NXP Semiconductors
  QFN-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MMA7455L اوریجینال
  MMA7455L
  Freescale Semiconductor
  LGA-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AS5000-MD6H-2 اوریجینال
  AS5000-MD6H-2
  ams AG
  Circular
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LSM330DLC اوریجینال
  LSM330DLC
  STMicroelectronics
  LGA-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • HMC1501 اوریجینال
  HMC1501
  Honeywell International
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MPU-6050 اوریجینال
  MPU-6050
  InvenSense Inc
  QFN-24
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • L3GD20 اوریجینال
  L3GD20
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • SMB380 اوریجینال
  SMB380
  Bosch Sensortec
  QFN-12
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL362BCCZ اوریجینال
  ADXL362BCCZ
  Analog Devices
  LGA-16
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL325BCPZ اوریجینال
  ADXL325BCPZ
  Analog Devices
  LFCSP-16
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • AS5047P-ATSM اوریجینال
  AS5047P-ATSM
  ams AG
  TSSOP-14
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • AS5601-ASOM اوریجینال
  AS5601-ASOM
  ams AG
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LIS331DLH اوریجینال
  LIS331DLH
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AS5134-ZSST5 اوریجینال
  AS5134-ZSST5
  ams AG
  SSOP-20
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ADXL150AQC اوریجینال
  ADXL150AQC
  Analog Devices
  QC-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • L3GD20H اوریجینال
  L3GD20H
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • RB44145 اوریجینال
  RB44145
  C&K Components
  Switch
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • AS5040-ASST اوریجینال
  AS5040-ASST
  ams AG
  SSOP-16
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • KMI16/1 بازسازی شده
  KMI16/1
  NXP Semiconductors
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • TLE5041PLUSC اوریجینال
  TLE5041PLUSC
  Infineon Technologies
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HMC1052 اوریجینال
  HMC1052
  Honeywell International
  MSOP-10
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • GP2YOA02YK اوریجینال
  GP2YOA02YK
  SHARP Corporation
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AS5045-ASST اوریجینال
  AS5045-ASST
  ams AG
  SSOP-16
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • AD22282-A-R2 بازسازی شده
  AD22282-A-R2
  Analog Devices
  CLCC-8
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • LIS3LV02DQ اوریجینال
  LIS3LV02DQ
  STMicroelectronics
  QFN-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BMX055 اوریجینال
  BMX055
  Bosch Sensortec
  LGA-20
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • L3GD20HTR اوریجینال
  L3GD20HTR
  STMicroelectronics
  LGA-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MMA8451QT اوریجینال
  MMA8451QT
  Freescale Semiconductor
  QFN-16
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید