نام قطعه
ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
نام کارخانه‌ای
ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
برند
CHINA
پکیج
Socket Adapter
بسته‌بندی
Tape & Reel
عنوان گروه
توضیحات
ADAPTER PLATE SO8 MSOP8 TO DIP8 ADAPTER PLATE SO8 MSOP8 TO DIP8

تبدیل SMD به DIP مولتی 8پایه پکیج SOP : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 8 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 8پایه پکیج SOIC : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOIC از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 8 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 8پایه پکیج SO : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SO از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 8 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 8پایه پکیج SSOP: برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 8 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 8پایه پکیج TSSOP: برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TSSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 8 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 8پایه پکیج MSOP : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج MSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 8 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 8پایه پکیج SOW : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOW از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 8 پایه را بیرون بکشد.Features
Brand CHINA
Package Socket Adapter


نظرات

موجود
ریال 10200
  ریال
تحویل 20 روزه