نام قطعه
ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
نام کارخانه‌ای
ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
برند
CHINA
پکیج
Socket Adapter
بسته‌بندی
Bulk
عنوان گروه
توضیحات
Duplex SOP28 turn DIP28 adapter Duplex SOP28 turn DIP28 adapter plate 0.65 / 1.27 patch conversion seat width Universal-line summary

تبدیل SMD به DIP مولتی28 پایه پکیج SOP: برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 28 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 28پایه پکیج SOIC : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOIC از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 28 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 28پایه پکیج SO : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SO از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 28 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 28پایه پکیج SSOP: برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 28 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 28پایه پکیج TSSOP : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TSSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 28 پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 28پایه پکیج SOW : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOW از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 28 پایه را بیرون بکشد.Features
Function Adapter Plate
Type Adapter Plate SMD 28 TO DIP 28
Brand CHINA
Package Socket Adapter


نظرات

موجود
ریال 45000
  ریال
تحویل 8 روزه
44,500 +10
44,100 +20
43,600 +30
43,200 +40
42,700 +50