نام قطعه
ADAPTER PLATE TQFP TO DIP
نام کارخانه‌ای
ADAPTER PLATE TQFP TO DIP
برند
CHINA
پکیج
Socket Adapter
بسته‌بندی
Bag
عنوان گروه
توضیحات
ADAPTER PLATEQFP100LQFP128 TQFP144 TQFP160 TQ ADAPTER PLATE QFP100 LQFP128 TQFP144 TQFP160 TQFP176 TO DIP

تبدیل SMD به DIP مولتی 176پایه پکیج LQFP 

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج LQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 176پایه را بیرون بکشد.

 

 تبدیل SMD به DIP مولتی 160 پایه پکیج LQFP 

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج LQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 160پایه را بیرون بکشد.

 

 تبدیل SMD به DIP مولتی 144 پایه پکیج LQFP 

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج LQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 144پایه را بیرون بکشد.

 

 

تبدیل SMD به DIP مولتی 128 پایه پکیج LQFP 

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج LQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 128پایه را بیرون بکشد.

  

تبدیل SMD به DIP مولتی 100 پایه پکیج LQFP 

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج LQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 100پایه را بیرون بکشد.

  

تبدیل SMD به DIP مولتی 176پایه پکیج TQFP

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 176پایه را بیرون بکشد.

 

تبدیل SMD به DIP مولتی 160 پایه پکیج TQFP 

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 160پایه را بیرون بکشد.

  

تبدیل SMD به DIP مولتی 144 پایه پکیج TQFP 

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 144پایه را بیرون بکشد.

 

 تبدیل SMD به DIP مولتی 128 پایه پکیج TQFP

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 128پایه را بیرون بکشد.

  

تبدیل SMD به DIP مولتی 100 پایه پکیج TQFP 

برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TQFP از قبیل تراشه های میکرو و DSP و FPGA شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 100پایه را بیرون بکشد.Features
Function Adapter
Type Adapter PCB Board Converter Gold
Brand CHINA
Package Socket Adapter


نظرات

سفارش دهید
تحویل 6 روزه