نام قطعه
ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
نام کارخانه‌ای
ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
برند
CHINA
پکیج
Socket Adapter
بسته‌بندی
Bulk
حداقل
2 عدد
عنوان گروه
توضیحات
ADAPTER PLATE SO14 SOP14 TSSOP14 SSOP14 TO D ADAPTER PLATE SO14 SOP14 TSSOP14 MSOP SOIC SSOP14 TO DIP14

تبدیل SMD به DIP مولتی14 پایه پکیج SOP : برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را

بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج SOIC :برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOIC از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را

بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج SO :برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SO از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14 پایه را بیرون

بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج SSOP :برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را

بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج TSSOP:برای تبدیل تراشه هایی با پکیج TSSOP از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را بیرون بکشد.

تبدیل SMD به DIP مولتی 14پایه پکیج SOW :برای تبدیل تراشه هایی با پکیج SOW از قبیل انواع حافظه ها ، آی سی های مبدل ، آی سی های لاجیک و ... شما میتوانید از این مبدل استفاده نمایید. این مبدل به صورتی طراحی گشته است تا بتواند پایه های تراشه های 14پایه را

بیرون بکشد.Features
Function Adapter
Type Adapter Plate SOP14 and TSSOP14 to DIP 14
Brand CHINA
Package Socket Adapter


نظرات

موجود
ریال 20000
  ریال
تحویل 6 روزه